Fler nyheter

2 mars 2019

Problem med vissa blanketter i Cosmic efter uppgraderingen

Efter uppgraderingen av Cosmic 1-2 mars kan tyvärr ett fel uppkomma i systemet. Felet berör brev och blanketter och innebär att text hamnar utanför textfältet.

Styrgruppen för Cosmic har efter noggranna överväganden beslutat att gå vidare med uppgraderingen trots felet. Detta då den funktionalitet som kommer med uppgraderingen är viktig för verksamheten.  

Beskrivning av felet

I vissa brev och blanketter kommer det att gå att skriva för lång text, dvs texten hamnar utanför textfältet och kommer därmed inte med vid en utskrift.

Tillfällig lösning på problemet

Klicka utanför textfältet för att se att texten ryms inom textfältet. Om inte, justera textens längd så att hela texten syns i textfältet.

Rättning av problemet

Vi väntar på rättning från leverantör. I dagsläget har vi ingen prognos för när. Om ni drabbas av någon av dessa fel vill vi lyfta vikten av att rapportera dessa ärenden till VIS-supporten för vidare hantering.

Läs mer om uppgraderingen på Cosmic-sidan

Relaterade nyheter

Superanvändare Cosmic – en superviktig roll

4 mars 2019

Cosmic är ett IT-system i ständig förändring. Små och stora uppdateringar samt lösningar av problem tillhör vardagen.

Uppgradering av Cosmic

1 mars 2019

1-2 mars genomförs en större uppgradering av Cosmic vilket leder till ett planerat driftavbrott. Reservrutiner ska användas.

Problem skanna via Cosmic

19 februari 2019

Problemet med att skanna via Cosmic är nu löst av leverantören. En rättning är testad av flera användare och det fungerar bra.

Obligatoriskt ange ordinationsorsak vid ordination av läkemedel i Cosmic från vecka 9

12 februari 2019

I samband med uppgraderingen av Cosmic vecka 9 så kommer det bli obligatoriskt att ange ordinationsorsak när man ordinerar läkemedel.