Fler nyheter

30 april 2019

Provtagningen i Ljungby flyttar tillfälligt

Pga byggarbete flyttar provtagningen på Kem Lab i Ljungby 2-3 maj tillfälligt upp till Cellprovtagningens lokaler på plan 6.

Under dessa dagar kan vi tyvärr inte hjälpa till med övervakade urinprover.

 

Pernilla Gustafsson

Relaterade nyheter

Lab.medd Urinkonkrement

21 maj 2019

Ny analysmetod för U-Konkrement

Lab. medd. Tekniska problem

2 maj 2019

Tekniska problem med vissa endokrinologiska analyser

Lab.medd. Nytt referensintervall för P-Fibrinogen 2019-04-24

23 april 2019

Vi inför ett nytt referensintervall för P-Fibrinogen som är bättre anpassat för vår mätmetod. Nytt referensintervall: 1,8 - 3,5 g/L Kim Ekblom Susanna Jonsson

Verifiering av positiva drogscreensvar

10 april 2019

På Klinisk kemi och transfusionsmedicin finns följande droganalyser uppsatta:U-Amfetamin (sållning)U-Bensodiazepiner (sållning)U-Kannabinoid (sållning)U-Kokain (sållning)U-Opiater (sållning). Som fram...