Fler nyheter

28 januari 2019

PSA-nyheter

Vi anpassar referensintervall och svar efter det nya nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

 

Nytt referensintervall, där den lägsta åldersgruppen tagits bort:

Män:

< 70 år      < 3,0 µg/L

70 - 80 år   < 5,0 µg/L

> 80 år      < 7,0 µg/L

 

Svarsrapportering:

Nedre rapportgräns för P–PSA är 0,10 μg/L. Lägre resultat rapporteras "< 0,10 μg/L".

Värden mellan 0,10 och 0,99 rapporteras med två decimaler. Värden mellan 1,0 och 9,9 rapporteras med en decimal. Värden över 10 rapporteras utan decimal.

 

Maria Berggren Söderlund

Susanna Bergqvist

Relaterade nyheter

Införande av ny analys: S-S 100 B

28 maj 2019

S-S 100 B analyseras fr o m 2019-06-04 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och i Ljungby.

Sjukresa vid provtagning

24 maj 2019

För provtagning på Kliniskt kemiska laboratoriet vid sjukhusen i Växjö och Ljungby kan sjukresa med Serviceresor alternativt reseersättning för privat bil endast beviljas i samband med provtagning där...

Lab.medd Urinkonkrement

21 maj 2019

Ny analysmetod för U-Konkrement

Lab. medd. Tekniska problem

2 maj 2019

Tekniska problem med vissa endokrinologiska analyser