Fler nyheter

28 januari 2019

PSA-nyheter

Vi anpassar referensintervall och svar efter det nya nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

 

Nytt referensintervall, där den lägsta åldersgruppen tagits bort:

Män:

< 70 år      < 3,0 µg/L

70 - 80 år   < 5,0 µg/L

> 80 år      < 7,0 µg/L

 

Svarsrapportering:

Nedre rapportgräns för P–PSA är 0,10 μg/L. Lägre resultat rapporteras "< 0,10 μg/L".

Värden mellan 0,10 och 0,99 rapporteras med två decimaler. Värden mellan 1,0 och 9,9 rapporteras med en decimal. Värden över 10 rapporteras utan decimal.

 

Maria Berggren Söderlund

Susanna Bergqvist

Relaterade nyheter

Verifiering av positiva drogscreensvar

10 april 2019

På Klinisk kemi och transfusionsmedicin finns följande droganalyser uppsatta:U-Amfetamin (sållning)U-Bensodiazepiner (sållning)U-Kannabinoid (sållning)U-Kokain (sållning)U-Opiater (sållning). Som fram...

Lab.medd. TSH och fT4 i Ljungby samt barnreferensintervall för TSH, fT4 och fT3

2 april 2019

TSH och fT4 i Ljungby samt barnreferensintervall för TSH, fT4 och fT3, pdf, öppnas i nytt fönster

Ny, specifik och känslig metod för S-Aldosteron

22 februari 2019

Laboratoriemedicin Skåne kommer fr.o.m. 26 februari 2019 att analysera Aldosteron med en ny mer specifik och känslig metod.

ALP-förändringar

11 februari 2019

Lab.medd ALP-förändringar, PDF, öppnas i nytt fönster