Fler nyheter

1 mars 2019

Regional kurs i forskningsmetodik

Är du intresserad av forskning? Har du funderingar på att bli doktorand eller är du det redan? Det finns ännu möjlighet att ansöka till kursen!

Kursen anordnas i internatform och innehåller vetenskapsteori, forskningsetik, epidemiologi, statistik, kvalitativa metoder, studiedesign, litteratursökning, projektplanering, forskningsansökan samt att kunna skriva och förstå vetenskaplig text.

Kursen ges som en fristående forskarutbildningskurs på
16 högskolepoäng (hp) vid den medicinska fakulteten,
Linköpings universitet och pågår under perioden 28 augusti 2019 - 29 maj 2020. Utbildningen riktar sig till kliniskt verksam vårdpersonal inom Region Kronoberg. 

Verksamhetschefen beslutar om lön under studietiden samt kostnader för resor, kost och logi. Utbildningen motsvararar sju internatvistelser (2-3 dagar) samt självstudier motsvarande en dag per vecka.

Detaljerad information om kursen, pdf, öppnas i nytt fönster

Ansökningsformulär, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

20 maj 2019

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

Doktorand med del av tid på FoU Kronoberg

18 januari 2019

Är du intresserad av doktorandstudier? Nu finns möjligheten att bli doktorand med del av tid förlagd till FoU Kronoberg.