Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 januari 2020

Rekommenderade läkemedel 2020

Nytt år innebär nya läkemedelsrekommendationer i Kronoberg.

Rekommenderade läkemedel 2020 är resultatet av ett omfattande arbete som gjorts av de medicinska grupperna, läkemedelsrådet och läkemedels-kommittén/medicinska kommittén under hösten. 

Rekommendationerna är rådgivande och bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. 

I utgåvan på Vårdgivarwebben finns länkar till relevanta medicinska riktlinjer, nationella riktlinjer och andra referenser för fördjupad  information. Två fickversioner trycks – behandling av vuxna respektive behandling av barn. Dessutom finns i tryckt form även ett skrivbordsunderlägg med alla rekommenderade läkemedel samt en sammanställning av utbytbara läkemedel (främst tänkt för slutenvården).

Det tryckta materialet skickas ut till alla förskrivare och till alla kliniker/avdelningar/mottagningar/vårdcentraler samt till alla apotek i Kronoberg från och med vecka 5. Det finns också tillgängligt för beställning via Vårdgivarwebben.

Ordinationsmallarna i Cosmic uppdateras under februari enligt årets lista.

Rekommenderade läkemedel 2020

Relaterade nyheter

Viktigt att du uppgraderar ditt e-tjänstekort/SITHS-kort

14 februari 2020

För att vi ska få en högre säkerhet på våra e-tjänstekort/SITHS-kort samt säkerställa att de fungerar mot lokala och nationella tjänster även framöver, behöver alla som har ett e-tjänstekort uppgrader...

130 000 kronor att söka för forskningsprojekt

13 februari 2020

FoU Kronoberg välkomnar nu bidragsansökningar för 2020. Fram till den 30 april kan du söka medel för forsknings-, utvecklings- och förbättringsprojekt knutna till socialtjänst samt hälso- och sjukvård...

Nytt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 februari 2020

I april öppnar ett resurscentrum som ska ge stöd till yrkesverksamma som jobbar med våld i nära relationer. Fokus kommer att ligga på hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är ett förbättrat och lik...

Filmserie: Vad är patientkontrakt?

5 februari 2020

Nu startar vår filmserie om patientkontrakt. Filmerna kommer att beskriva vad patientkontrakt är men också ge exempel på från verksamheter inom Region Kronoberg som redan börjat arbeta med patientkont...