Fler nyheter

7 november 2018

Risk för felaktig dosering

Risk för felaktig dosering om flera ordinatörer är inne i samma ordination samtidigt.

Annan Cosmic-kund har rapporterat in ett fel utifrån följande scenario:

  1. Flera ordinatörer är i samma patients läkemedelslista, på samma läkemedelsbehandling, och gör ändringar i doseringen samtidigt.
  2. Då finns risk att flera doseringar blir signerade "tillsammans" vilket kan få till följd att doseringen blir felaktig.
  3. För att se så att ordinationen blivit rätt – uppdatera läkemedelslistan (F5) efter signerad ändring och titta så att din ordination blivit korrekt i listan.

Felet finns även beskrivet i Kända fel på webben.


Mats Hytter
Det här är en e-postadress