Fler nyheter

24 maj 2019

Sjukresa vid provtagning

För provtagning på Kliniskt kemiska laboratoriet vid sjukhusen i Växjö och Ljungby kan sjukresa med Serviceresor alternativt reseersättning för privat bil endast beviljas i samband med provtagning där korrekt analysresultat kräver speciell hantering som måste utföras på sjukhuslab.

De analyser som motiverar beviljad sjukresa/reseersättning är:
•P- Ammoniumjon
•P-Kryoglobuliner
•U-Sediment
•U-pH
•Vissa ”skickeprov” där provtagning inte kan utföras på vårdcentraler

Övrig provtagning kan utföras på länets vårdcentraler.

Relaterade nyheter

Uppgradering av Urisys medför förändrade gränser för Combur 10

19 augusti 2019

2019-08-19 Detektionsgräns urinsticka Combur 10, pdf, öppnas i nytt fönster

Införande av ny analys: S-S 100 B

28 maj 2019

S-S 100 B analyseras fr o m 2019-06-04 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och i Ljungby.

Lab.medd Urinkonkrement

21 maj 2019

Ny analysmetod för U-Konkrement

Lab. medd. Tekniska problem

2 maj 2019

Tekniska problem med vissa endokrinologiska analyser