Fler nyheter

28 januari 2020

Kompletterande information angående skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

Fr. o. m 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic, se laboratoriemeddelande 2020-01-13.

Bakgrund
Laboratoriemedicin, Region Skåne tar inte länge emot andra remisser än sina
egna. Rör kan inte längre märkas på annat sätt än enligt anvisningar från
Laboratoriemedicin, Region Skåne.


Kompletterande information
Analyser som tidigare kunnat beställas i Cosmic beställs nu på remiss från
Laboratoriemedicin, Region Skåne. Vilka analyser det gäller kan ses i bifogad lista:
Skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne, pdf, öppnas i nytt fönster

Under en övergångsperiod kommer Klinisk kemi att skriva över beställningar på aktuella analyser, gjorda i Cosmic före 2020-01-29, till Region Skånes remisser.
Klinisk kemi ombesörjer även att svaren kommer in i Cosmic.

Annika Petersson

Verksamhetschef klinisk kemi och transfusionmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 78, 0767-25 96 09

Lena Bengtsson

Avdelningschef Klinisk kemi och transfusionsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Byte av rör för 25-OH Vitamin D

3 februari 2020

Från och med 2020-02-11 byter vi rör till serumrör med gel (guldgul kork) för analysen 25-OH Vitamin D. Analysen byter då också namn från P-25-OH Vitamin D till S-25-OH Vitamin D. Förändringen genomfö...

Information om drogtester (Ljungby)

31 januari 2020

I Växjö finns U-Amfetamin (screen), U-Bensodiazepiner (screen), U-Kannabinoid (screen), U-Kokain (screen) och U-Opiater (screen) tillgängliga dygnet runt och akut, vilket är en mycket god tillgängligh...

Skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

13 januari 2020

Från och med 2020-01-29 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne inte längre beställningsbara i Cosmic.

Patientnära analys av D-Dimer utgår

19 december 2019

Upphandlad test för patientnära analys (PNA) av D-Dimer har utgått och den ersättningsprodukt som vi erbjudits uppfyller inte våra krav. Det innebär att vi nu inte har någon ny PNA-analys för D-Dimer...