Fler nyheter

12 september 2019

Störningar i bildarkiv röntgen/klinfys

Just nu är det driftstörningar i bildarkiv för röntgen/klinfys. Om åtkomst till bildarkiv krävs, kontakta röntgen. Felsökning pågår.

Frågor: kontakta Jessami Hedlund, tele 7582