Fler nyheter

20 december 2018

Störningar i Inera intygstjänst

Just nu kan det förekomma störningar hos Inera.

2018-12-20 kl. 11.45

Enligt uppgift kan det förekomma störningar i leverantören Ineras tjänster, det gäller framförallt intyg - webcert.

Driftinformation Inera