Fler nyheter

25 januari 2019

Större driftstopp i Cosmic vecka 9

I samband med att en ny Cosmic-version installeras i slutet av vecka 9 kommer systemet att ligga nere.

Uppgraderingen kommer att starta fredag 1 mars kl 21.00 och beräknas vara klar lördag 2 mars kl 15.00. Under driftstoppet kommer man inte kunna nå Cosmic utan läskopia behöver användas.

Detaljerad information om uppgraderingen kommer att finnas på

Cosmicsidan

 

Frågor inför driftstoppet besvaras av
Vis-supporten

IT-portalen

Telefon: 0470-58 20 20, knappval 2

Relaterade nyheter

Ny fras i Cosmic "infej"

16 maj 2019

Ny fras finns nu som kan användas när en infusion avslutas i efterhand. Frasen är infej följt av Entertryckning. Då skapas texten "Infusionen ej avslutad vid rätt tillfälle, infunderad dos kan därför...

Förtydligande om nya ikonen DOS i Cambio Cosmic

13 maj 2019

Ikonen DOS visas i patientlisten för en patient om: användaren har rättigheten att se informationen, dvs tillhör legitimerad yrkesgrupp att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten, dvs ä...

Ändrade utdelningstider i Cambio Cosmic

8 maj 2019

Vi har ändrade tider för ordination av läkemedel x4. Från och med 10 maj 2019 kommer utdelningstiderna för läkemedel som ordineras x4 att vara klockan 07.00, 12.00, 17.00 och 22.00. Läkemedel som är v...

Utskrift av doseringsschema

16 april 2019

Nu är utskriften av doseringsschema från Utkorgen i Cambio Cosmic korrigerad och går att använda igen.