Fler nyheter

14 januari 2020

Större uppgradering av Cosmic i vecka 11

Uppgraderingen, som innehåller flera nyheter i vårddokumentation och användargränssnitt, innebär ett längre driftavbrott. Alla Cosmicanvändare behöver ta del av filmer som presenterar de nya funktionerna.

Vårens stora uppgradering av Cosmic kommer att äga rum i slutet av vecka 11, natten mellan torsdag och fredag med start sent torsdag kväll. Den exakta tidpunkten för driftavbrottet är ännu inte bestämd utan kommer att kommuniceras under vecka 5. 

Utbildningsfilmer för alla användare

Det finns ett antal utbildningsfilmer som presenterar nyheterna. Eftersom förändringarna berör alla som arbetar i Cosmic, behöver samtliga Cosmicanvändare titta på filmerna. Det beräknas ta ungefär 30 minuter att gå igenom materialet. Filmerna kommer att publiceras under vecka 5. 

Utbildningar för superanvändare

Superanvändare i verksamheterna behöver gå på utbildningar, där nyheterna presenteras lite mer ingående. Inbjudan har gått ut till utbildningarna. Du som är superanvändare anmäler dig nedan.

Anmälan till utbildning för superanvändare, öppnas i nytt fönster

Nyheter i uppgraderingen

Den största nyheten är en helt ny design för vårddokumentationen. Det innebär en snyggare, mer intuitiv design med ett förenklat inmatningssätt. 

Det nya utseendet för vårddokumentationen, klicka på bilden för en lite större version.

Exempel på andra nyheter i uppgraderingen:

  • Förändrat användargränssnitt i utdelningsvyn för att likna läkemedelslistan.
  • Tydligare markering vid förnyat och ersatt sjukintyg.
  • Vätskebalans går nu att registrera i Nova.
  • Utseendet i Nova har generellt förändrats för att förbättra läsbarheten.
  • Rättning av buggar.

Fråga VIS-supporten

Inför uppgraderingen finns möjlighet till frågestund med VIS-supporten. Under några tillfällen kommer representanter från VIS utbildning och support att stå utanför sjukhusens restauranger och svara på frågor.


Du kan träffa VIS-supporten under följande tider:
Onsdag 5 februari kl 11:30-13:00 i Restaurang Ljungrätten
Torsdag 6 februari kl 11:30-12:30 i Restaurang Strandbjörket
Tisdag 11 februari kl 11:45-12:45 i Restaurang Helgonet
Måndag 24 februari kl 11:30-12:30 i Restaurang Strandbjörket

Relaterade nyheter

Rekommenderade läkemedel 2020

23 januari 2020

Nytt år innebär nya läkemedelsrekommendationer i Kronoberg.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

22 januari 2020

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

18 december 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.