Fler nyheter

3 april 2019

Strokeenheten tar över trombolyspatienter

Från och med den 9 april kommer strokeenheten att ta över trombolyspatienterna. Det innebär att patienterna läggs in på strokeenheten/avdelning 4 för övervakning, istället för på HIA.

Förändringen gäller på Centrallasarettet Växjö.