Fler nyheter

19 november 2019

Studie kring datorbaserade diagnosförslag för EKG visar att extra bedömning krävs

Thomas Lindow, doktorand och överläkare i klinisk fysiologi Växjö har i en studie kommit fram till att datorbaserade diagnosförslag för EKG inte är helt tillförlitliga och att en dubbelgranskning av kardiolog eller via klinisk fysiologi rekommenderas.

I studien som genomfördes av läkare inom klinisk fysiologi och allmänmedicin i Region Kronoberg i samarbete Lunds universitet har cirka 1 000 EKG (som registrerats med datortolkad diagnos av förmaksflimmer eller förmaksfladder) i primärvården granskats av EKG-experter för att bestämma korrekt rytm.


Flera av rytmdiagnoserna var inte lätta att ställa och vi kan behöva hjälpas åt för att ställa rätt diagnos, berättar Thomas. Det är viktigt att primärvården inte litar blint på datorbaserade underlag för EKG. Kardiolog eller personal på klinisk fysiologi kan vara behjälpliga vid tolkningar menar Thomas.
Vi har full förståelse för att man på en intensiv mottagning på vårdcentralen inte alltid har möjlighet att fördjupa sig i EKG-tolkning, men vi bör nog hjälpas åt i större utsträckning.
I de fall där kardiolog kontaktades för att dubbelgranska EKG, ställdes rätt rytmdiagnos i samtliga fall.


Artikeln i sin helhet "Erroneous computer-based interpretations of atrial fibrillation and atrial flutter in a Swedish primary health care setting"