Fler nyheter

4 mars 2019

Superanvändare Cosmic – en superviktig roll

Cosmic är ett IT-system i ständig förändring. Små och stora uppdateringar samt lösningar av problem tillhör vardagen.

Den tekniska utvecklingen är förstås en stor del av ett IT-system. En minst lika viktig del är dock att all sjukvårdspersonal, som ska använda systemet, själva är uppdaterade och införstådda i vad som förändras. Det är här Superanvändarna kommer in i bilden och utgör en mycket viktig del i Cosmics helhet.

Ute Mink, Superanvändare och sjuksköterska på hudmottagningen Ljungby:

När jag får information om något nytt inom Cosmic skickar jag vidare informationen till kollegorna. Jag brukar också undervisa och hjälpa till rent allmänt, jag finns tillgänglig om det uppstår frågor samt lämnar synpunkter från kollegor till VIS-supporten och ansvarar för ärenden. Det är roligt att vara språkröret inom vår grupp.

Superanvändarna är således mycket förenklat sagt, en länk mellan personalen som arbetar med det tekniska och personalen som arbetar med hälso- och sjukvård.

I den här rollen krävs det att Superanvändaren har tid avsatt för att arbeta med Cosmicrelaterade frågor. Om Superanvändarna inte hinner med sitt uppdrag påverkas möjligheten att utveckla och förbättra systemet, säger Johan Karlsson, läkare och objektägare av Cosmic.

Mer information om superanvändare

Relaterade nyheter

Problem med vissa blanketter i Cosmic efter uppgraderingen

2 mars 2019

Efter uppgraderingen av Cosmic 1-2 mars kan tyvärr ett fel uppkomma i systemet. Felet berör brev och blanketter och innebär att text hamnar utanför textfältet.

Uppgradering av Cosmic

1 mars 2019

1-2 mars genomförs en större uppgradering av Cosmic vilket leder till ett planerat driftavbrott. Reservrutiner ska användas.

Problem skanna via Cosmic

19 februari 2019

Problemet med att skanna via Cosmic är nu löst av leverantören. En rättning är testad av flera användare och det fungerar bra.

Obligatoriskt ange ordinationsorsak vid ordination av läkemedel i Cosmic från vecka 9

12 februari 2019

I samband med uppgraderingen av Cosmic vecka 9 så kommer det bli obligatoriskt att ange ordinationsorsak när man ordinerar läkemedel.