Fler nyheter

4 mars 2019

Superanvändare Cosmic – en superviktig roll

Cosmic är ett IT-system i ständig förändring. Små och stora uppdateringar samt lösningar av problem tillhör vardagen.

Den tekniska utvecklingen är förstås en stor del av ett IT-system. En minst lika viktig del är dock att all sjukvårdspersonal, som ska använda systemet, själva är uppdaterade och införstådda i vad som förändras. Det är här Superanvändarna kommer in i bilden och utgör en mycket viktig del i Cosmics helhet.

Ute Mink, Superanvändare och sjuksköterska på hudmottagningen Ljungby:

När jag får information om något nytt inom Cosmic skickar jag vidare informationen till kollegorna. Jag brukar också undervisa och hjälpa till rent allmänt, jag finns tillgänglig om det uppstår frågor samt lämnar synpunkter från kollegor till VIS-supporten och ansvarar för ärenden. Det är roligt att vara språkröret inom vår grupp.

Superanvändarna är således mycket förenklat sagt, en länk mellan personalen som arbetar med det tekniska och personalen som arbetar med hälso- och sjukvård.

I den här rollen krävs det att Superanvändaren har tid avsatt för att arbeta med Cosmicrelaterade frågor. Om Superanvändarna inte hinner med sitt uppdrag påverkas möjligheten att utveckla och förbättra systemet, säger Johan Karlsson, läkare och objektägare av Cosmic.

Mer information om superanvändare

Relaterade nyheter

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

5 juli 2019

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

Underhåll i Cosmic utbildningsmiljö

28 juni 2019

Underhållsarbete av Cosmic utbildningsmiljöer under sommaren.

Ny fras i Cosmic "infej"

16 maj 2019

Ny fras finns nu som kan användas när en infusion avslutas i efterhand. Frasen är infej följt av Entertryckning. Då skapas texten "Infusionen ej avslutad vid rätt tillfälle, infunderad dos kan därför...

Förtydligande om nya ikonen DOS i Cambio Cosmic

13 maj 2019

Ikonen DOS visas i patientlisten för en patient om: användaren har rättigheten att se informationen, dvs tillhör legitimerad yrkesgrupp att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten, dvs ä...