Fler nyheter

14 augusti 2019

Theralen droppar är åter tillgängligt

Theralen (alimemazin) 40 mg/ml orala droppar är åter tillgängligt efter en kortare restperiod.

Alla restordrar är levererade till berörda enheter.

Vid eventuella frågor kontakta Läkemedelsenheten, tel 0470-58 79 90.