Fler nyheter

7 maj 2019

Tillägg till Utbytbara läkemedel 2019

Från och med 2019-05-02 är listan över utbytbara läkemedel kompletterad.

Listan "Utbytbara läkemedel" används i slutenvården som stöd för sjuksköterskor vid byte mellan synonyma läkemedel enligt Region Kronobergs läkemedelshanteringsriktlinje.

Tillägget omfattar:

  • Insulin: Insulin Lispro Sanofi som är utbytbar mot Humalog och Abasaglar som är utbytbar mot Lantus. 

Insulin lispro Sanofi är förstahands-snabbinsulin i Kronoberg. Detta insulin har samma aminosyresekvens som Humalog och är en biosimilar till Humalog. Insulin lispro Sanofi är 15-20% billigare än Humalog. Abasaglar är rekommenderat som långverkande insulin och är en biosimilar till Lantus

  • Nya upphandlade läkemedel: t.ex. Statraxen som är utbytbart mot Pilexam
  • Anpassning till rekommenderade läkemedel 2019: Oftagel utbytbart mot Viscotears samt Ovixan utbytbart mot Elocon

Tillägg till utbytbara läkemedel 2019-05-02, pdf

Rekommenderade läkemedel 2019

Läkemedelshantering Region Kronoberg

Relaterade nyheter

Addex-Magnesium är nu tillgängligt

6 september 2019

Efter en tids restnotering är Addex-Magnesium, infusionsvätska 1 mmol/ml, åter tillgängligt.

Nyhetsbrev augusti från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

30 augusti 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Betapred injektion är åter tillgängligt

8 augusti 2019

Betapred injektion 4 mg/ml 5x1 ml är åter tillgängligt efter kortare tids restnotering.

Lithionit tablett 42 mg är åter tillgängligt

2 augusti 2019

Lithionit tablett 42 mg är åter tillgängligt efter en kortare restperiod.