Fler nyheter

7 maj 2019

Tillägg till Utbytbara läkemedel 2019

Från och med 2019-05-02 är listan över utbytbara läkemedel kompletterad.

Listan "Utbytbara läkemedel" används i slutenvården som stöd för sjuksköterskor vid byte mellan synonyma läkemedel enligt Region Kronobergs läkemedelshanteringsriktlinje.

Tillägget omfattar:

  • Insulin: Insulin Lispro Sanofi som är utbytbar mot Humalog och Abasaglar som är utbytbar mot Lantus. 

Insulin lispro Sanofi är förstahands-snabbinsulin i Kronoberg. Detta insulin har samma aminosyresekvens som Humalog och är en biosimilar till Humalog. Insulin lispro Sanofi är 15-20% billigare än Humalog. Abasaglar är rekommenderat som långverkande insulin och är en biosimilar till Lantus

  • Nya upphandlade läkemedel: t.ex. Statraxen som är utbytbart mot Pilexam
  • Anpassning till rekommenderade läkemedel 2019: Oftagel utbytbart mot Viscotears samt Ovixan utbytbart mot Elocon

Tillägg till utbytbara läkemedel 2019-05-02, pdf

Rekommenderade läkemedel 2019

Läkemedelshantering Region Kronoberg

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

14 maj 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Brist på Vancomycin infusionsvätska

9 maj 2019

För närvarande är det leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska.

Ändrade utdelningstider i Cambio Cosmic

8 maj 2019

Vi har ändrade tider för ordination av läkemedel x4. Från och med 10 maj 2019 kommer utdelningstiderna för läkemedel som ordineras x4 att vara klockan 07.00, 12.00, 17.00 och 22.00. Läkemedel som är v...

Zopiklon (Imovane) 5 mg åter tillgängligt

6 maj 2019

Efter en längre tids restnotering är zopiklon (Imovane) 5 mg åter tillgängligt i alla förpackningsstorlekar (10, 30 och 100 st).