Fler nyheter

7 maj 2019

Tillägg till Utbytbara läkemedel 2019

Från och med 2019-05-02 är listan över utbytbara läkemedel kompletterad.

Listan "Utbytbara läkemedel" används i slutenvården som stöd för sjuksköterskor vid byte mellan synonyma läkemedel enligt Region Kronobergs läkemedelshanteringsriktlinje.

Tillägget omfattar:

  • Insulin: Insulin Lispro Sanofi som är utbytbar mot Humalog och Abasaglar som är utbytbar mot Lantus. 

Insulin lispro Sanofi är förstahands-snabbinsulin i Kronoberg. Detta insulin har samma aminosyresekvens som Humalog och är en biosimilar till Humalog. Insulin lispro Sanofi är 15-20% billigare än Humalog. Abasaglar är rekommenderat som långverkande insulin och är en biosimilar till Lantus

  • Nya upphandlade läkemedel: t.ex. Statraxen som är utbytbart mot Pilexam
  • Anpassning till rekommenderade läkemedel 2019: Oftagel utbytbart mot Viscotears samt Ovixan utbytbart mot Elocon

Tillägg till utbytbara läkemedel 2019-05-02, pdf

Rekommenderade läkemedel 2019

Läkemedelshantering Region Kronoberg

Relaterade nyheter

Konakion 10mg/ml injektion är restnoterad

19 juli 2019

För närvarande är det leveransproblem för Konakion 10mg/ml injektion. Preliminärt kommer den åter finnas tillgänglig i mitten av september 2019.

Vancomycin åter tillgängligt

11 juli 2019

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

9 juli 2019

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras...

Kajos (kalium) är restnoterat

28 juni 2019

Kajos (kaliumcitrat) oral lösning är restnoterad och beräknas vara tillgänglig först i slutet av juli.