Fler nyheter

28 juni 2019

Underhåll i Cosmic utbildningsmiljö

Underhållsarbete av Cosmic utbildningsmiljöer under sommaren.

Under veckorna 27-32 sker ett underhållningsarbete av Cosmic utbildningsmiljöer. Detta medför att Cosmic utbildning kommer vara otillgängligt under vissa perioder.

 

Frågor hänvisas till VIS-support på 2020, knappval 2 alternativt IT-portalen.

Relaterade nyheter

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

5 juli 2019

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

20 maj 2019

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

Ny fras i Cosmic "infej"

16 maj 2019

Ny fras finns nu som kan användas när en infusion avslutas i efterhand. Frasen är infej följt av Entertryckning. Då skapas texten "Infusionen ej avslutad vid rätt tillfälle, infunderad dos kan därför...

Förtydligande om nya ikonen DOS i Cambio Cosmic

13 maj 2019

Ikonen DOS visas i patientlisten för en patient om: användaren har rättigheten att se informationen, dvs tillhör legitimerad yrkesgrupp att patienten har registrerad info hos eHälsomyndigheten, dvs ä...