Fler nyheter

1 mars 2019

Uppgradering av Cosmic

1-2 mars genomförs en större uppgradering av Cosmic vilket leder till ett planerat driftavbrott. Reservrutiner ska användas.

Uppdatering 190302 kl 15.00:

Uppgraderingen är genomförd enligt plan. 

Efter uppgraderingen

För att den nya versionen av Cosmic ska installeras på rätt sätt är det viktigt att en omstart av datorn sker efter uppgraderingen.

Problem med vissa blanketter i Cosmic efter uppgraderingen

Efter uppgraderingen 1-2 mars kommer tyvärr ett fel att uppkomma i systemet. Felet berör brev och blanketter och innebär att text hamnar utanför textfältet.

Styrgruppen för Cosmic har efter noggranna överväganden beslutat att gå vidare med uppgraderingen trots felet. Detta då den funktionalitet som kommer med uppgraderingen är viktig för verksamheten.  

Beskrivning av felet

I vissa brev och blanketter kommer det att gå att skriva för lång text, dvs texten hamnar utanför textfältet och kommer därmed inte med vid en utskrift.

Tillfällig lösning på problemet

Klicka utanför textfältet för att se att texten ryms inom textfältet. Om inte, justera textens längd så att hela texten syns i textfältet.

Rättning av problemet

Vi väntar på rättning från leverantör. I dagsläget har vi ingen prognos för när. Om ni drabbas av någon av dessa fel vill vi lyfta vikten av att rapportera dessa ärenden till VIS-supporten för vidare hantering.

 

 

Innehåll i uppgraderingen

  • Ny version av Link som ger stöd för samordningsprocesser mellan olika vårdgivare inom  öppen och sluten vård.
  • Förbättringar i Läkemedelsmodulen. 
  • Ny rutin för registrering av Fast vårdkontakt. 

 

Läs mer om uppgraderingen

Cosmic-sidan

Läskopia och reservrutin

Möjlighet att läsa i Cosmic under driftavbrottet finns i Cosmic läskopia. Ikon för Cosmic läskopia finns på datorns skrivbord.

Använd Reservrutin Cosmic under driftavbrottet. För de enheter som har tillgång till Cosmic läskopia i reservnätet ber vi er att inför stoppet enligt ordinarie rutin kontrollera dessa.

Reservrutin Cosmic

Cosmic läskopia i reservnätet

Hantering av linkärenden

Vi vill även påminna om reservrutinen för beställning av remisser till de medicinska labbsystemen.

Riktlinje medicinska labbsystem

Tänk på att personal som ska ha åtkomst till nya provsvar under driftavbrottet har behörighet till FlexLabs WebSök Klin kem lab. Beställningsansvarig på din enhet beställer nya behörigheter i god tid via IT-portalen, beställning behörighet till program.

 

Relaterade nyheter

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

28 maj 2019

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtag...

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)