Fler nyheter

1 mars 2019

Uppgradering av Cosmic

1-2 mars genomförs en större uppgradering av Cosmic vilket leder till ett planerat driftavbrott. Reservrutiner ska användas.

Uppdatering 190302 kl 15.00:

Uppgraderingen är genomförd enligt plan. 

Efter uppgraderingen

För att den nya versionen av Cosmic ska installeras på rätt sätt är det viktigt att en omstart av datorn sker efter uppgraderingen.

Problem med vissa blanketter i Cosmic efter uppgraderingen

Efter uppgraderingen 1-2 mars kommer tyvärr ett fel att uppkomma i systemet. Felet berör brev och blanketter och innebär att text hamnar utanför textfältet.

Styrgruppen för Cosmic har efter noggranna överväganden beslutat att gå vidare med uppgraderingen trots felet. Detta då den funktionalitet som kommer med uppgraderingen är viktig för verksamheten.  

Beskrivning av felet

I vissa brev och blanketter kommer det att gå att skriva för lång text, dvs texten hamnar utanför textfältet och kommer därmed inte med vid en utskrift.

Tillfällig lösning på problemet

Klicka utanför textfältet för att se att texten ryms inom textfältet. Om inte, justera textens längd så att hela texten syns i textfältet.

Rättning av problemet

Vi väntar på rättning från leverantör. I dagsläget har vi ingen prognos för när. Om ni drabbas av någon av dessa fel vill vi lyfta vikten av att rapportera dessa ärenden till VIS-supporten för vidare hantering.

 

 

Innehåll i uppgraderingen

  • Ny version av Link som ger stöd för samordningsprocesser mellan olika vårdgivare inom  öppen och sluten vård.
  • Förbättringar i Läkemedelsmodulen. 
  • Ny rutin för registrering av Fast vårdkontakt. 

 

Läs mer om uppgraderingen

Cosmic-sidan

Läskopia och reservrutin

Möjlighet att läsa i Cosmic under driftavbrottet finns i Cosmic läskopia. Ikon för Cosmic läskopia finns på datorns skrivbord.

Använd Reservrutin Cosmic under driftavbrottet. För de enheter som har tillgång till Cosmic läskopia i reservnätet ber vi er att inför stoppet enligt ordinarie rutin kontrollera dessa.

Reservrutin Cosmic

Cosmic läskopia i reservnätet

Hantering av linkärenden

Vi vill även påminna om reservrutinen för beställning av remisser till de medicinska labbsystemen.

Riktlinje medicinska labbsystem

Tänk på att personal som ska ha åtkomst till nya provsvar under driftavbrottet har behörighet till FlexLabs WebSök Klin kem lab. Beställningsansvarig på din enhet beställer nya behörigheter i god tid via IT-portalen, beställning behörighet till program.

 

Relaterade nyheter

Vancomycin åter tillgängligt

11 juli 2019

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser stipendium för forskning och utveckling

11 juli 2019

För tionde gången delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut ett stipendium på 150 000 kronor, till någon eller några som genom forskning och utveckling inom cancerområdet når resultat som kan få stor...

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

9 juli 2019

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras...

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

5 juli 2019

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn