Fler nyheter

20 maj 2019

Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

Avdelningarna 13 och 33 på Centrallasarettet Växjö har varit med i ett europeiskt pilotprojekt, Jamrai, som drivs av Folkhälsomyndigheten. Syftet med projektet är att förbättra rutinerna för att förebygga kateterrelaterade urinvägsinfektioner.

Torsdagen den 12 september berättar de om sitt arbete vid ett seminarium - för att sprida kunskapen i Region Kronoberg.

Välkommen till föreläsningslokalen Poseidon, Centrallasarettet Växjö, torsdag 12 september klockan 13-16.30!

 

Relaterade nyheter

Vancomycin åter tillgängligt

11 juli 2019

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser stipendium för forskning och utveckling

11 juli 2019

För tionde gången delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut ett stipendium på 150 000 kronor, till någon eller några som genom forskning och utveckling inom cancerområdet når resultat som kan få stor...

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

9 juli 2019

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras...

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

5 juli 2019

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn