Fler nyheter

20 maj 2019

Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

Avdelningarna 13 och 33 på Centrallasarettet Växjö har varit med i ett europeiskt pilotprojekt, Jamrai, som drivs av Folkhälsomyndigheten. Syftet med projektet är att förbättra rutinerna för att förebygga kateterrelaterade urinvägsinfektioner.

Torsdagen den 12 september berättar de om sitt arbete vid ett seminarium - för att sprida kunskapen i Region Kronoberg.

Välkommen till föreläsningslokalen Poseidon, Centrallasarettet Växjö, torsdag 12 september klockan 13-16.30!

 

Relaterade nyheter

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

28 maj 2019

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtag...

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)