Fler nyheter

11 juli 2019

Vancomycin åter tillgängligt

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Produkten är identisk bortsett från mindre skillnader i märkning och bipacksedel. Dispensen gäller både 500mg och 1g. Svensk produkt beräknas åter finnas tillgänglig i slutet av augusti.

Läkemedelsenheten ansvarar för att beställa hem Vancomycin till sjukhusens läkemedelsförråd.

Vid frågor är ni välkomna att ringa till läkemedelsenheten, tfn 7990.

Relaterade nyheter

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser stipendium för forskning och utveckling

11 juli 2019

För tionde gången delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut ett stipendium på 150 000 kronor, till någon eller några som genom forskning och utveckling inom cancerområdet når resultat som kan få stor...

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

9 juli 2019

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras...

Kajos (kalium) är restnoterat

28 juni 2019

Kajos (kaliumcitrat) oral lösning är restnoterad och beräknas vara tillgänglig först i slutet av juli.

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).