Fler nyheter

11 juli 2019

Vancomycin åter tillgängligt

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Produkten är identisk bortsett från mindre skillnader i märkning och bipacksedel. Dispensen gäller både 500mg och 1g. Svensk produkt beräknas åter finnas tillgänglig i slutet av augusti.

Läkemedelsenheten ansvarar för att beställa hem Vancomycin till sjukhusens läkemedelsförråd.

Vid frågor är ni välkomna att ringa till läkemedelsenheten, tfn 7990.

Relaterade nyheter

Tillfälligt ändrade leveransdagar för dosexpedierade läkemedel

21 november 2019

Med anledning av röda dagar under jul- och nyårshelgen kommer regionens leverantör av dosexpedierade läkemedel (Apotekstjänst) att tillfälligt ändra leveranstiderna.

Röntgen har minskat väntetiderna

21 november 2019

Under hösten har röntgenkliniken i Region Kronoberg minskat väntetiderna till alla sina undersökningar. Det innebär att patienter snabbare får komma till undersökning och i förlängningen att man snabb...

Nyhetsbrev november från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 november 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelslistan i stående format

2 oktober 2019

Från och med den 7 oktober finns läkemedelslistan i ett nytt stående format.