Fler nyheter

10 april 2019

Verifiering av positiva drogscreensvar

På Klinisk kemi och transfusionsmedicin finns följande droganalyser uppsatta:
U-Amfetamin (sållning)
U-Bensodiazepiner (sållning)
U-Kannabinoid (sållning)
U-Kokain (sållning)
U-Opiater (sållning).

Som framgår ovan har kemlab hittills rutinmässigt endast gjort en sållningsanalys vilket har inneburit en risk att vi som beställare har kunnat få falskt positiva analyssvar. Detta har i några fall lett till långtgående negativa effekter för enskilda individer. För att kunna få ett säkert svar vid positivt sållningsutfall måste analyserna verifieras och det kan inte utföras i Kronoberg, utan proverna måste skickas till Lund för verifiering.
Av patientsäkerhetsskäl har nu Region Kronoberg beslutat att följa Medicinska kommitténs rekommendation att införa rutinmässig verifiering av samtliga positiva sållningssvar. Detta kan innebära ökade kostnader för dessa analyser, samt att svarstiden blir upp till 1,5 veckor längre.

I samband med införandet av rutinmässig verifiering v 17 byts namnen på sållningsanalyserna till ex. vis U-Amfetamin (screen).

 

Maria Berggren Söderlund, Överläkare klinisk kemi och transfusionsmedicin

Håkan Ivarsson, Chefläkare primärvård

Gunilla Östgaard, Biträdande chefläkare primärvård

Roland Olofsson Dolk, Verksamhetschef AMK

 

Relaterade nyheter

Lab.medd. TSH och fT4 i Ljungby samt barnreferensintervall för TSH, fT4 och fT3

2 april 2019

TSH och fT4 i Ljungby samt barnreferensintervall för TSH, fT4 och fT3, pdf, öppnas i nytt fönster

Ny, specifik och känslig metod för S-Aldosteron

22 februari 2019

Laboratoriemedicin Skåne kommer fr.o.m. 26 februari 2019 att analysera Aldosteron med en ny mer specifik och känslig metod.

ALP-förändringar

11 februari 2019

Lab.medd ALP-förändringar, PDF, öppnas i nytt fönster

Lansetter-ersättningsprodukter

30 januari 2019

Lansetter-ersättningsprodukter, PDF, öppnas i nytt fönster