Fler nyheter

10 april 2019

Verifiering av positiva drogscreensvar

På Klinisk kemi och transfusionsmedicin finns följande droganalyser uppsatta:
U-Amfetamin (sållning)
U-Bensodiazepiner (sållning)
U-Kannabinoid (sållning)
U-Kokain (sållning)
U-Opiater (sållning).

Som framgår ovan har kemlab hittills rutinmässigt endast gjort en sållningsanalys vilket har inneburit en risk att vi som beställare har kunnat få falskt positiva analyssvar. Detta har i några fall lett till långtgående negativa effekter för enskilda individer. För att kunna få ett säkert svar vid positivt sållningsutfall måste analyserna verifieras och det kan inte utföras i Kronoberg, utan proverna måste skickas till Lund för verifiering.
Av patientsäkerhetsskäl har nu Region Kronoberg beslutat att följa Medicinska kommitténs rekommendation att införa rutinmässig verifiering av samtliga positiva sållningssvar. Detta kan innebära ökade kostnader för dessa analyser, samt att svarstiden blir upp till 1,5 veckor längre.

I samband med införandet av rutinmässig verifiering v 17 byts namnen på sållningsanalyserna till ex. vis U-Amfetamin (screen).

 

Maria Berggren Söderlund, Överläkare klinisk kemi och transfusionsmedicin

Håkan Ivarsson, Chefläkare primärvård

Gunilla Östgaard, Biträdande chefläkare primärvård

Roland Olofsson Dolk, Verksamhetschef AMK

 

Relaterade nyheter

Uppgradering av Urisys medför förändrade gränser för Combur 10

19 augusti 2019

2019-08-19 Detektionsgräns urinsticka Combur 10, pdf, öppnas i nytt fönster

Införande av ny analys: S-S 100 B

28 maj 2019

S-S 100 B analyseras fr o m 2019-06-04 på Kliniskt kemiska laboratoriet i Växjö och i Ljungby.

Sjukresa vid provtagning

24 maj 2019

För provtagning på Kliniskt kemiska laboratoriet vid sjukhusen i Växjö och Ljungby kan sjukresa med Serviceresor alternativt reseersättning för privat bil endast beviljas i samband med provtagning där...

Lab.medd Urinkonkrement

21 maj 2019

Ny analysmetod för U-Konkrement