Fler nyheter

11 december 2018

Western blot för Borrelia utgår som analysmetod vid Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi utför för beställare i Kronoberg och Blekinge serologi för Borrelia burgdorferi. Detta kommer fortgå såsom innan. Vid klinisk misstanke om borreliaartrit eller acrodermatitis chronicum atrophicans (ACA) har vi i vissa fall kompletterat med s.k. western blot. Metoden är tidskrävande och endast enstaka prover per månad har varit aktuella för analys. Därutöver ger western blot sällan tydliga resultat som kan vägleda klinikern i den fortsätta handläggningen av patienten.

Från och med den 1 jan 2019 kommer western blot borrelia inte längre att utföras vid laboratoriet.

Vid misstanke om borreliaartrit rekommenderas istället PCR för borrelia på ledvätska.

Diagnosen ACA ställs huvudsakligen baserat på klinisk bild i kombination med påvisade IgG-antikroppar mot borrelia. I vissa fall kan PAD på stansbiopsi tillföra ytterligare information. PCR för borrelia kan också utföras på stansbiopsi (placera i så fall biopsin i sterilt rör med lite koksalt).

Vid frågor, vänligen kontakta:

Oskar Ekelund
Överläkare
Verksamhetschef