Fler nyheter

28 maj 2019

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtagning, rådgivning och uppföljning för regionens medarbetare.

Med skada avses:

  • Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska
  • Blod eller blodtillblandad kroppsvätska på slemhinna (öga, näsa, mun)
  • Blod eller blodtillblandad kroppsvätska på skadad hud (blödande sår/eksem)

Med blodburen smitta avses:

  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • HIV

Den uppdaterade rutinen finns tillgänglig i Vårdhandboken.

 

Relaterade nyheter

Vancomycin åter tillgängligt

11 juli 2019

Det har under en tid varit brist på Vancomycin infusionsvätska. Läkemedelsverket har nu gett företaget dispens att leverera Vancomycin i finländsk förpackning.

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser stipendium för forskning och utveckling

11 juli 2019

För tionde gången delar Cancerstiftelsen i Kronobergs län ut ett stipendium på 150 000 kronor, till någon eller några som genom forskning och utveckling inom cancerområdet når resultat som kan få stor...

Brist på litium (Lithionit) - uppdatering

9 juli 2019

Uppdatering 2019-07-11: Delleveranser av Lithionit förväntas inom de närmsta dagarna och sedan är ytterligare leveranser på väg. Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras...

Kajos (kalium) är restnoterat

28 juni 2019

Kajos (kaliumcitrat) oral lösning är restnoterad och beräknas vara tillgänglig först i slutet av juli.