Fler nyheter

28 maj 2019

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtagning, rådgivning och uppföljning för regionens medarbetare.

Med skada avses:

  • Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska
  • Blod eller blodtillblandad kroppsvätska på slemhinna (öga, näsa, mun)
  • Blod eller blodtillblandad kroppsvätska på skadad hud (blödande sår/eksem)

Med blodburen smitta avses:

  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • HIV

Den uppdaterade rutinen finns tillgänglig i Vårdhandboken.

 

Relaterade nyheter

Brist på Vancomycin infusionsvätska

14 juni 2019

För närvarande är det stora leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska (500 mg och 1 g).

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 juni 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Driftavbrott – Akutlarm och överfallslarm - CLV

21 maj 2019

Tid för driftavbrott: Fredag 2019-02-24 kl 09.00 – 10.00. Gäller enbart Centrallasarettet Växjö (gäller inte Ljungby lasarettet eller Sigfridsområdet Växjö)

Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

20 maj 2019

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?