Fler nyheter

28 maj 2019

Infektionskliniken tar över hantering av blodburen smitta

Inom Region Kronoberg drabbas ca 100-150 personer årligen av skador med risk för blodburen smitta. För att kvalitetssäkra hanteringen kommer infektionskliniken från 1 juni 2019 att ansvara för provtagning, rådgivning och uppföljning för regionens medarbetare.

Med skada avses:

  • Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska
  • Blod eller blodtillblandad kroppsvätska på slemhinna (öga, näsa, mun)
  • Blod eller blodtillblandad kroppsvätska på skadad hud (blödande sår/eksem)

Med blodburen smitta avses:

  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • HIV

Den uppdaterade rutinen finns tillgänglig i Vårdhandboken.

 

Relaterade nyheter

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

2 oktober 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Informationstillfällen om influensavaccinering

12 september 2019

Smittskyddsenheten bjuder in till en informationseftermiddag angående säsongsinfluensavaccineringen där vi bland annat går igenom:

Ny utbildning gör sjuksköterskor till endoskopister

6 september 2019

Nu har du som är sjuksköterska möjlighet att vidareutbilda dig till endoskopist med bibehållen grundlön. I januari 2020 startar en uppdragsutbildning i gastrointestinal endoskopi på Blekinge Tekniska...

Nyhetsbrev augusti från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

30 augusti 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.