Tilda

Tilda är ett interaktivt utbildningsverktyg.

Öppna program

Tilda

Logga in i TILDA med dina användaruppgifter. Siths-kortet går inte att använda för inloggning.

När du loggat in ser du de kompetenskort som berör dig. I kompetenskorten kan du läsa om utrustningen/arbetssättet och göra övningsuppgifter för att slutligen testa dina kunskaper genom att svara på frågor. 

När det är dags att förnya sina kunskaper signalerar TILDA via e-post. 

Börja använda TILDA

Börja använda Tilda, pdf, öppnas i nytt fönster

Utse en eller ett par lokala administratörer för enheten och kontakta förvaltarna som tilldelar behörighet och kan ge en introduktion.

Den lokala administratören utses av enhetens chef och hanterar användare i systemet på enhetsnivå. Den lokala administratören har också möjlighet att följa upp statistik över användarnas genomförda utbildningar och är ansvarig för den lokala delen i kompetenskortet.

Nytt kompetenskort

Kontakta förvaltarna om ni är i behov av ett nytt kompetenskort.

Förvaltarna för TILDA samordnar skapandet av nytt kompetenskort genom att tillsätta en lämplig arbetsgrupp som skriver kortet. Information om att ett nytt kompetenskort är pågång skickas ut till de lokala administratörerna.

Kortet ska om möjligt vara generellt och kunna gälla för flera enheter. Kompetenskortet granskas och fastställs av personer som är kunniga inom området.

Instruktion för att skapa kompetenskort i Tilda, pdf

Instruktion till granskare av kompetenskort i Tilda kort, pdf

Instruktion till fastställare av kompetenskort i Tilda, pdf

Därefter går det ut information via mail till de lokala administratörerna.

Lokala administratörer lägger till information i kompetenskortets lokala del och administrerar användningen inom den egna enheten.

Vi har redan kompetenskort, kan vi fortsätta att använda dem?

Det går bra att använda redan befintliga kompetenskort fram till nästa revidering. När det är dags för revidering ska avdelningen kontakta förvaltarna som samordnar revisionen av kompetenskortet i den gemensamma kompetenskortsmallen. Därefter går arbetsgången på samma sätt som vid upprättandet av ett nytt kompetenskort.  

Finns det möjlighet att som användare få tillgång till flera klinikers kompetenskort?

Ja, en användare kan tillhöra flera kliniker och kan flyttas från en klinik till en annan. Ta kontakt med förvaltarna för att få hjälp med detta.

Kontakt

Mona Lindqvist

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 73, 0709-84 47 05

Helene Dahl

Bibliotekarie

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 36

Senast uppdaterad: 5 mars 2019