1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster är att ge invånaren stöd i sin vårdprocess.

Obs. Från 10 dec 2019 är det inte längre möjligt att logga in med hjälp av lösenord och sms på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Istället är det bankID eller den nya e-legitimationen Freja e-ID Plus som gäller. 

Inom kort finns det trycksaker för stöd till patienter i Weblord, samt ett väntrumsbildspel.

Läs mer på 1177.se

Freja e-ID Plus - sä skaffar du den

E-tjänster på alla enheter och mottagningar

Samtliga vårdenheter och mottagningar ska erbjuda sina patienter kontakt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Grundprincipen är att samma tjänster som tillhandahålls per telefon eller brev också ska  erbjudas via e-tjänsterna.

I normalfallet ska invånarna få svar inom 2 arbetsdagar. Det är alltid verksamheten som ringer patienten om ärendet kräver fortsatt kommunikation via telefon.

Det ska finnas rutiner för säker handläggning av alla typer av ärenden.

Vårdenheten/mottagningen ska ha aktuell kontaktinformation som besöksadress, öppettider och adress samt namn och telefonnummer till verkamhetschef.

Var aktiv och hjälp patienter med information och inloggning när de är på besök hos er. Hänvisa dem att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster genom att logga in på 1177.se. Uppmana dem att göra sina vårdärenden på nätet och kontakta sin mottagning när det passar dem. 

Användarstöd

Här hittar du fördjupad information om 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Inera, manual för e-tjänster

Här hittar du genväg till personalens inloggning på 1177 Vårdguiden för att administrera e-tjänster och hantera inkomna ärenden (MVK). 

Gamla personalverktyget

Obs! Inloggning från 10 juni 2019:

Nya personalverktyget  

 Material för information till invånare och personal hittar du för beställning i Weblord. Det finns ett speciellt utbud för e-tjänster. Har du behov av annat material kontakta kommunikationsavdelningen

Marknadsföringsmaterial

Uppdatering av Ineras statistiktjänst kommer under hösten 2019.

Statistik hos Inera, öppnas i nytt fönster

Arbete pågår med att ta fram bättre analysverktyg av statistiken. I nuläget går det att ta fram aktuell statistik i QlikView eller Cosmic. 

Cosmic har en egen funktion som visar ”Statistik för webbtidbokning” i realtid på enhetsnivå.

I QlikView finns en urvalsmöjlighet för webbokningar. Det går att se aktuell statistik på genomförda bokningar i samband med en kontakt. Genom att filtrera går det att få fram olika uppgifter på vårdande enhet, klinik etc.

Statistik hos Inera, öppnas i nytt fönster

På varje mottagning finns det en till två kontaktpersoner som har utökad behörighet. I den rollen ingår bland annat:

  • visning och information till nyanställda
  • att vara ambassadör för 1177 vårdguidens e-tjänster på sin enhet
  • ta fram rutiner för handhavande av ärenden på mottagningen
  • användaradministration
  • uppdatera öppettider för mottagningen vid semestrar
  • uttagning av statistik

 

Ärendetyper i basutbudet

Övriga tjänster

Webbtidbok

Nationell support Inera, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

IT VIS utbildning och support

  • Telefon: 0470-58 20 20

Allan Karlsson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 82 32, 0767-20 78 01

Senast uppdaterad: 25 november 2019