Videomöten

Tjänsten videomöten sker med koppling mellan Cosmic och kommunikationsplattformen Skype for Business.

Med digitala videomöten kan Region Kronoberg arbeta med att öka servicen genom högre tillgänglighet, utveckla nya arbetssätt och skapa flexibilitet för invånare och patienter.  

Kom i gång

Ta del av information nedan så att ni enkelt kan starta upp videomöten som vårdform inom er verksamhet. Informera berörd personal och ha en dialog kring hur ni vill arbeta med videomöten i er verksamhet, vilka vårdmöten är lämpliga/ej lämpliga för videomöten?

Manualer 

Manual och tips för vårdgivare, pdf, öppnas i nytt fönster

Riktlinje digitala vårdmöten, pdf, öppnas i nytt fönster

Informera patienterna

Sätt gärna upp en affisch i väntrum för att informera patienterna om att videomöten är en möjlighet. Du kan skriva ut själv eller beställa via Weblord. 

Weblord

Poster till väntrum, pdf, öppnas i nytt fönster

Support 

Användarstöd

1177

Uppdatera enhetens kontaktkort på 1177.

Exempel uppdatering av 1177 kontaktkort

Material till vårdtagaren på 1177

Beställning 

Beställningar inför uppstart

Senast uppdaterad: 7 januari 2020