Cosmic och nationella vårdtjänster

Cosmic är Region Kronobergs vårdinformationssystem (VIS) som används av regionen, kommuner och vårdvalsenheter i länet.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgradering av Cosmic den 16 januari

Torsdagen den 16 januari klockan 22:30 till fredag 17 januari klockan 02:00 kommer det att göras en installation av stabiliserande förbättringar i Cosmic vilket innebär ett driftavbrott på 3,5 timmar.

Använd Reservrutin Cosmic under driftavbrottet

Möjlighet att läsa i Cosmic under driftavbrottet finns i Cosmic läskopia.

Ikon för Cosmic läskopia finns på datorns skrivbord.

För att den nya versionen av Cosmic ska installeras på rätt sätt är det viktigt att omstart av datorn sker innan Cosmic börjar användas igen efter driftavbrottet.

Tid för stoppet är avstämt med Hälso- och sjukvårdens ledning.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Brev om besök och brev om slutanteckning tas bort den 5 december

Den tidigare rutinen att skicka brev om besök och brev om slutanteckning kommer att upphöra, rutinen infördes när inte alla hade tillgång till Cosmic och man ville uppmärksamma om att patienten haft kontakt med slutenvården. Breven kommer tas bort 2019-12-05.

Den nya rutinen för uppföljning hanteras genom remiss utan svarskrav eller genom att skicka anteckning för vidimering till berörd person (när denna är känd).

Remiss utan svarskrav används vid en bestämd frågeställning t ex vid uppföljning av nyinsatt medicin efter ett bestämt antal veckor.

Skicka antecknig för vidimering till berörd personal används vid uppföljning av en kronisk sjukdom t ex diabetes, hypertoni. Patienten informeras om när det är lämpligt att boka tid för kontroll. Ingen remiss skickas.

Remissrutin, pdf, öppnas i nytt fönster

Beslutsunderlag med beslut

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentation av Studie

När en patient ingår i en studie eller läkemedelsstudier ska detta dokumenteras i Uppmärksamhetssignal (UMS) se riktlinje UMS. 
Sökordet Studie kommer därför tas bort i mallar där sökordet förekommer. 

Sökordet Studie kommer att ligga kvar i Gemensamma dokument en tid för att ni ska ha möjlighet att föra över informationen till UMS.

Länk till riktlinje UMS

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ändring för nefrostomi i journaltabell utfarter 
den 28 november

  • Sökordet Nefrostomikateter tas bort och ersätts av: 
    Nefrostomi höger och Nefrostomi Vänster.
  • Om en nefrostomi blir aktuell och det finns en påbörjad journaltabell för utfarter ska denna avslutas och en ny startas (journaltabell 2019:1).
  • Det fasta valet Nefrostomi tas också bort från sökordet "annan utfart".

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ändring på datumhantering för röntgensvar
den 13 november

För att lättare kunna skilja på undersökningsdatum och svarsdatum när det gäller röntgensvar i Cosmic kommer svaret stämplas i Cosmic med det datum då det signeras hos Röntgen och därmed kommer in i Cosmic.

Datum på röntgensvar

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardisering av vårdtjänster i Cosmic som berör samtliga enheter inom Primärvården

Från och med våren 2019 kommer vi påbörja arbetet med en standardiseringen av vårdtjänsterna i Cosmic för Primärvården i Region Kronoberg. Genomförandeprocessen kommer ske löpande med en verksamhet i taget. 

Arbetet innebär att: 
Vårdtjänster som inte använts eller har haft några bokningar de senaste två åren kommer inaktiveras/tas bort.

Det kommer även ske en namnändring på vårdtjänsterna som innebär att yrkesrollen skrivs ut först i benämningen, följt av typ och tidsåtgången. 
Ex: Nuvarande benämning: Planerat besök läkare 30 min 
Ny benämning: Läkare Planerat besök 30 min

Syftet med standardiseringen är att minska antalet vårdtjänster, minimera riskerna för felregistreringar och att det ska bli enklare att söka/välja rätt vårdtjänst.

Aktuell lista på standardiserade vårdtjänster.

I samband med denna genomgång möjliggörs visning av patientens bokade tider på 1177 Vårdguidens e-tjänster/Inkorg/Bokade tider.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalender

jan 27

Cosmic Grundutbildning SSK/medicinsk sekreterare

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: Frigg, Sigfridsområdet, Centralbyggnaden

Grundutbildning i Cosmic för dig som är ny sjuksköterska eller medicinsk sekreterare inom Region Kronoberg.

jan 27

Cosmic Grundutbildning USK/Skötare

Tid: 08:00 - 10:00

Plats: Frigg, Sigfridsområdet, Centrumbyggnaden

Grundutbildning i Cosmic för dig som är ny undersköterska/skötare inom Region Kronoberg.

feb 03

Cosmic Grundutbildning Läkare

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: Orion, Ljungby Lasarett

Grundutbildning i Cosmic för dig som är ny läkare inom Region Kronoberg.

feb 04

Visning för superanvändare av Cosmic- version R8.2.03

För superanvändare erbjuds visning av nyheter och den nya CD2 när man skriver i journalen.

feb 05

Visning för superanvändare av Cosmic- version R8.2.03

För superanvändare erbjuds visning av nyheter och den nya CD2 när man skriver i journalen.

Nyheter

Större uppgradering av Cosmic i vecka 11

14 januari 2020

Uppgraderingen, som innehåller flera nyheter i vårddokumentation och användargränssnitt, innebär ett längre driftavbrott. Alla Cosmicanvändare behöver ta del av filmer som presenterar de nya funktione...

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Patientförväxling i Cosmic

2 december 2019

Det har funnits ett fel gällande patientförväxling i vårddokumentation.

Instruktion för influensaregistrering i Cosmic

14 november 2019

Uppdaterad 18/11. Nu finns en uppdaterad instruktion om hur du registrerar influensavaccinationer i Cosmic.

Senast uppdaterad: 10 januari 2020