Cosmic och nationella vårdtjänster

Cosmic är Region Kronobergs vårdinformationssystem (VIS) som används av regionen, kommuner och vårdvalsenheter i länet.

Webcert - planerat driftavbrott 4 timmar

Från: tisdag 2019-09-17 kl. 19:00 till kl. 23:00
Händelse: rättningar och nyheter
Läs mer: Webcert release notes och användarmanual

--------------------------------------------------------------------------

Cosmic - Utbildning inför uppgradering

I slutet av vecka 45 kommer en större uppgradering av Cosmic. Medarbetare som arbetar i Cosmic behöver få tid att utbildas i de nya funktionerna.

Uppgraderingen kommer att innehålla rättningar, förbättrade funktioner och uppgradering av den tekniska plattformen.

Medarbetare som arbetar i Cosmic kommer att kunna ta del av nyheterna i samband med uppgraderingen på lite olika sätt. För alla användare kommer e-learningfilmer att publiceras i vecka 40. Superanvändare i Cosmic ska även gå på visningar under vecka 41-43 för att ta med sig information om den nya funktionaliteten till den egna arbetsplatsen.

Tid och plats för planerade visningar för Superanvändare

--------------------------------------------------------------------------

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn 

Under v 27 byter befintliga Cosmic utbildningsmiljöer namn till följande:

Tidigare namn Nytt namn Används av
Cosmic Utbildning Ny ver Cosmic Utbildning Alla som jobbar i Cosmic
Cosmic Utbildning Cosmic Kurs Medicinska sekreterarstuderande

 

I samband med höstens utbildningar i version R8.2 kommer ytterligare en version med namn Cosmic Utbildning Ny ver att finnas tillgänglig. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardisering av vårdtjänster i Cosmic som berör samtliga enheter inom Primärvården

Från och med våren 2019 kommer vi påbörja arbetet med en standardiseringen av vårdtjänsterna i Cosmic för Primärvården i Region Kronoberg. Genomförandeprocessen kommer ske löpande med en verksamhet i taget. 

Arbetet innebär att: 
Vårdtjänster som inte använts eller har haft några bokningar de senaste två åren kommer inaktiveras/tas bort.

Det kommer även ske en namnändring på vårdtjänsterna som innebär att yrkesrollen skrivs ut först i benämningen, följt av typ och tidsåtgången. 
Ex: Nuvarande benämning: Planerat besök läkare 30 min 
Ny benämning: Läkare Planerat besök 30 min

Syftet med standardiseringen är att minska antalet vårdtjänster, minimera riskerna för felregistreringar och att det ska bli enklare att söka/välja rätt vårdtjänst.

Aktuell lista på standardiserade vårdtjänster.

I samband med denna genomgång möjliggörs visning av patientens bokade tider på 1177 Vårdguidens e-tjänster/Inkorg/Bokade tider.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Möjlighet att signera som medicinsk sekreterare

Nu finns möjligheten för medicinska sekreterare att ha ytterligare en användarroll som ger behörighet att signera egna journalanteckningar t.ex. dokumentation av administrativ karaktär eller inskannade redan signerade dokument från vårdtillfälle.  

Beställningsmall

Användarstöd

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Problem med vissa blanketter i Cosmic efter uppgraderingen

Efter uppgraderingen 1-2 mars finns ett fel som berör brev och blanketter vilket innebär att text hamnar utanför textfältet. 

Beskrivning av felet

I vissa brev och blanketter kommer det att gå att skriva för lång text, dvs texten hamnar utanför textfältet och kommer därmed inte med vid en utskrift.

Tillfällig lösning på problemet

Klicka utanför textfältet för att se att texten ryms inom textfältet. Om inte, justera textens längd så att hela texten syns i textfältet.

Rättning av problemet

Vi väntar på rättning från leverantör. I dagsläget har vi ingen prognos för när. Om ni drabbas av någon av dessa fel vill vi lyfta vikten av att rapportera dessa ärenden till VIS-supporten för vidare hantering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalender

sep 17

Driftavbrott Webcert

Tid: 19:00 - 23:00

Plats: Webcert

Den 17 september kommer det vara ett driftavbrott på Webcert, tjänsten för elektroniska intyg.

sep 23

Cosmic Grundutbildning USK/SSK

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: Frigg/Njord, Sigfridsområdet, Centrumbyggnaden

Grundutbildning i Cosmic för dig som är ny undersköterska eller sjuksköterska inom Region Kronoberg.

sep 25

Cosmic Grundutbildning Läkare

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: Frigg, Sigfridsområdet, Centrumbyggnaden

Grundutbildning i Cosmic för dig som är ny läkare inom Region Kronoberg.

okt 07

Visning för superanvändare av ny Cosmic-version R8.2.02

Tid: 13:00 - 16:00

Plats: Oden, Sigfridsområdet

För superanvändare erbjuds visning av nyheter, förbättringar och rättningar i ny version av Cosmic. Information om kommande projekt och utveckling av Cosmic.

okt 08

Visning för superanvändare av ny Cosmic-version R8.2.02

Tid: 13:00 - 16:00

Plats: Poseidon, Centrallasarettet

För superanvändare erbjuds visning av nyheter, förbättringar och rättningar i ny version av Cosmic. Information om kommande projekt och utveckling av Cosmic.

Nyheter

Nu startar funktionen ePed i Cambio Cosmic

12 september 2019

ePed står för Erfarenhet- och evidensbaserad databas för läkemedel till barn och är en nationell kunskapskälla. I ePed ingår rimlighetskontroll och läkemedelsinstruktioner som ger stöd vid ordination,...

Användare utbildas inför Cosmicuppgradering

30 augusti 2019

I slutet av vecka 45 kommer en större uppgradering av Cosmic. Medarbetare som arbetar i Cosmic behöver få tid att utbildas i de nya funktionerna.

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

5 juli 2019

Cosmic utbildningsmiljöer byter namn

Underhåll i Cosmic utbildningsmiljö

28 juni 2019

Underhållsarbete av Cosmic utbildningsmiljöer under sommaren.

Senast uppdaterad: 12 september 2019