Cosmic och nationella vårdtjänster

Cosmic är Region Kronobergs vårdinformationssystem (VIS) som används av regionen, kommuner och vårdvalsenheter i länet.

Senaste uppgraderingen

I mars 2020 genomfördes den senaste uppgraderingen av Cosmic. Exempel på nyheter är:

  • Förändrat användargränssnitt i utdelningsvyn för att likna läkemedelslistan.
  • Tydligare markering vid förnyat och ersatt sjukintyg.
  • Vätskebalans går nu att registrera i Nova.
  • Utseendet i Nova har generellt förändrats för att förbättra läsbarheten.
  • Rättning av buggar.

Uppgraderingen innehöll också en helt ny design för vårddokumentation. Den skjuts nu upp tills vidare på grund av coronaviruset. Den nya designen innebär en snyggare, mer intuitiv design med ett förenklat inmatningssätt. 

Det nya utseendet för vårddokumentation.

Utbildnings-/informationsmaterial

Inför uppgraderingen har utbildnings-/informationsmaterial tagits fram:

Utbildningsmaterial i pdf-format där nyheterna presenteras. I materialet får du även tips om filmer i e-learningen som berättar om de olika nyheterna.

Utbildningsmaterialet, pdf, intern länk

Filmer i e-learningen: Ett antal filmer presenterar de största nyheterna. Eftersom förändringarna berör alla som arbetar i Cosmic, behöver samtliga Cosmicanvändare titta på filmerna. Det beräknas ta ungefär 30 minuter att gå igenom materialet. Enklast hittar du filmerna via startsidan i e-learningen. Observera att du, efter att du tittat på en av filmerna, behöver klicka på ”Dashboard” uppe till vänster på sidan för att komma tillbaka till startsidan med övriga rekommenderade filmer.

Här hittar du de rekommenderade filmerna. Klicka på bilden för att se den i större version. 

Utbildningsmiljön uppdaterad

Aktuell utbildningsmiljö heter Cosmic Utbildning Ny Ver.

Superanvändare utbildas också i nyheterna som kommer med uppgraderingen. 

Reservrutiner

Reservrutin Cosmic

Reservrutiner medicinska labbsystem

----------------------------------------------------------------------------------------------

Brev om besök och brev om slutanteckning tas bort den 5 december

Den tidigare rutinen att skicka brev om besök och brev om slutanteckning kommer att upphöra, rutinen infördes när inte alla hade tillgång till Cosmic och man ville uppmärksamma om att patienten haft kontakt med slutenvården. Breven kommer tas bort 2019-12-05.

Den nya rutinen för uppföljning hanteras genom remiss utan svarskrav eller genom att skicka anteckning för vidimering till berörd person (när denna är känd).

Remiss utan svarskrav används vid en bestämd frågeställning t ex vid uppföljning av nyinsatt medicin efter ett bestämt antal veckor.

Skicka antecknig för vidimering till berörd personal används vid uppföljning av en kronisk sjukdom t ex diabetes, hypertoni. Patienten informeras om när det är lämpligt att boka tid för kontroll. Ingen remiss skickas.

Remissrutin, pdf, öppnas i nytt fönster

Beslutsunderlag med beslut

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentation av Studie

När en patient ingår i en studie eller läkemedelsstudier ska detta dokumenteras i Uppmärksamhetssignal (UMS) se riktlinje UMS. 
Sökordet Studie kommer därför tas bort i mallar där sökordet förekommer. 

Sökordet Studie kommer att ligga kvar i Gemensamma dokument en tid för att ni ska ha möjlighet att föra över informationen till UMS.

Länk till riktlinje UMS

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ändring för nefrostomi i journaltabell utfarter 
den 28 november

  • Sökordet Nefrostomikateter tas bort och ersätts av: 
    Nefrostomi höger och Nefrostomi Vänster.
  • Om en nefrostomi blir aktuell och det finns en påbörjad journaltabell för utfarter ska denna avslutas och en ny startas (journaltabell 2019:1).
  • Det fasta valet Nefrostomi tas också bort från sökordet "annan utfart".

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ändring på datumhantering för röntgensvar
den 13 november

För att lättare kunna skilja på undersökningsdatum och svarsdatum när det gäller röntgensvar i Cosmic kommer svaret stämplas i Cosmic med det datum då det signeras hos Röntgen och därmed kommer in i Cosmic.

Datum på röntgensvar

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardisering av vårdtjänster i Cosmic som berör samtliga enheter inom Primärvården

Från och med våren 2019 kommer vi påbörja arbetet med en standardiseringen av vårdtjänsterna i Cosmic för Primärvården i Region Kronoberg. Genomförandeprocessen kommer ske löpande med en verksamhet i taget. 

Arbetet innebär att: 
Vårdtjänster som inte använts eller har haft några bokningar de senaste två åren kommer inaktiveras/tas bort.

Det kommer även ske en namnändring på vårdtjänsterna som innebär att yrkesrollen skrivs ut först i benämningen, följt av typ och tidsåtgången. 
Ex: Nuvarande benämning: Planerat besök läkare 30 min 
Ny benämning: Läkare Planerat besök 30 min

Syftet med standardiseringen är att minska antalet vårdtjänster, minimera riskerna för felregistreringar och att det ska bli enklare att söka/välja rätt vårdtjänst.

Aktuell lista på standardiserade vårdtjänster.

I samband med denna genomgång möjliggörs visning av patientens bokade tider på 1177 Vårdguidens e-tjänster/Inkorg/Bokade tider.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyheter

Ny dag för Cosmicuppgradering vecka 11

5 februari 2020

Dagen för uppgraderingen av Cosmic är ändrad. Istället för torsdag kväll kommer uppgraderingen att starta kl 22.00 fredagen den 13 mars. Driftavbrottet beräknas pågå mellan 22.00-04.00.

Större uppgradering av Cosmic i vecka 11

14 januari 2020

Uppgraderingen, som innehåller flera nyheter i vårddokumentation och användargränssnitt, innebär ett längre driftavbrott. Alla Cosmicanvändare behöver ta del av filmer som presenterar de nya funktione...

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Patientförväxling i Cosmic

2 december 2019

Det har funnits ett fel gällande patientförväxling i vårddokumentation.

Senast uppdaterad: 16 mars 2020