Beställningar

Här presenteras beställnigsbara delar i Cosmic och för nationella tjänster. För varje beställning finns en mall, med uppgifter som behövs för att utföra beställningen. I vissa fall finns även ett regelverk att följa i mallen. Beställningsmallen hämtas, fylls i, sparas och bifogas till en beställning i IT-portalen. (IT-portalen/Registrera/Beställa/Vårdinformationssystem)

Behörighet Ny/Ändra/Avsluta

Ny behörighet eller avslut av behörighet görs via anställningspaketet (Region Kronoberg) samt i ett specifikt beställningsformulär för Cosmic. Ändringar av en behörighet görs direkt via behörighetsformulär Cosmic samt av kommuner.

Anställningspaketet 
Behörighetsformulär Cosmic 
Beställ behörighet till behörighetsformulär Cosmic (IT-portalen/Registrera/Beställa/Vårdinformationssystem)

Verksamhetschef beställer behörighet till användare som ska genomföra loggkontroller för Cosmic och de nationella etjänsterna som t ex NPÖ. Det behövs två beställningar för att få den samlade behörigheten inkl behörighet till mapp för att dokumentera loggkontroll.

1. Loggkontroll Cosmic via verktyget Business Objects (BO)

Beställningen hateras av Lednings- och analysenheten.

Beställ av uppföljning och analys  (Registrera/Uppföljning och analys/Beställning/Beställning och behörighet)

2. Loggkontroll nationella eTjänster samt behörighet till mapp för dokumentation av samtliga loggkontroller

Beställnigen hanteras av IT.

Beställ via IT-portalen (snabblänk)

Beställningsmall - Behörighet att kunna signera dokument som medicinsk sekreterare

Denna beställning avser möjligheten för medicinska sekreterare att ha ytterligare en användarroll som ger behörighet att signera egna journalanteckningar t.ex. dokumentation av administrativ karaktär eller inskannade redan signerade dokument från vårdtillfälle. 

Beställ ny funktion i Cosmic

Förberedelser inför uppstart av videomöten i vården

Beställningar som behövs

Beställ funktion videomöte i Cosmic, IT-portalen

Hjälp för vad du ska skriva i fälten för ovanstående beställning:

  • Rubrik - Videomöte
  • Beskrivning - Beställning av videomöte för enhet XXX
  • Utrustning och program/system lämnas tomt
  • Önskat leveransdatum fylls i
  • Kontaktuppgifter fylls i

Skype installation av program/användare

Skype behörighet till program/dator 

Utrustning som rekommenderas

IT-portalen (Registrera » Beställa » Datorer och tillbehör » Se nedan)

» Tillbehör/kameror
Logitech Webbkamera C930 (artnr P0630)

» Tillbehör/högtalare
Jabra Speak 710 MS (artnr P0656)

»Tillbehör/headset
Jabra Evolve 40 Stereo Headset (artnr P0346)

Senast uppdaterad: 18 mars 2019