Beställningar

Här presenteras beställnigsbara delar i Cosmic och för nationella tjänster. För varje beställning finns en mall, med uppgifter som behövs för att utföra beställningen. I vissa fall finns även ett regelverk att följa i mallen. Beställningsmallen hämtas, fylls i, sparas och bifogas till en beställning i IT-portalen. (IT-portalen/Registrera/Beställa/Vårdinformationssystem)

Behörighet Ny/Ändra/Avsluta

Ny behörighet eller avslut av behörighet görs via anställningspaketet (Region Kronoberg) samt i ett specifikt beställningsformulär för Cosmic. Ändringar av en behörighet görs direkt via behörighetsformulär Cosmic samt av kommuner.

Anställningspaketet 

Behörighetsformulär Cosmic 

Beställ behörighet till behörighetsformulär Cosmic (IT-portalen/Registrera/Beställa/Vårdinformationssystem)

FAQ - Förändrad inloggning för kommuner

Verksamhetschef beställer behörighet till användare som ska genomföra loggkontroller för Cosmic och de nationella etjänsterna som t ex NPÖ. Det behövs två beställningar för att få den samlade behörigheten inkl behörighet till mapp för att dokumentera loggkontroll.

1. Loggkontroll Cosmic via verktyget Business Objects (BO)

Beställningen hateras av Lednings- och analysenheten.

Beställ av uppföljning och analys  (Registrera/Uppföljning och analys/Beställning/Beställning och behörighet)

2. Loggkontroll nationella eTjänster samt behörighet till mapp för dokumentation av samtliga loggkontroller

Beställnigen hanteras av IT.

Beställ via IT-portalen (snabblänk)

Beställningsmall - Behörighet att kunna signera dokument som medicinsk sekreterare

Denna beställning avser möjligheten för medicinska sekreterare att ha ytterligare en användarroll som ger behörighet att signera egna journalanteckningar t.ex. dokumentation av administrativ karaktär eller inskannade redan signerade dokument från vårdtillfälle. 

Beställ innehåll i Cosmic

Innan beställningen skickas in ska förändringen vara förankrad på enheten.

Beställ en ny mall eller ett nytt sökord, alternativt ändra i mall

Beställ ett formulär (Formuläret skickas från Cosmic, besvaras av invånare via 1177.se och svaret kan sedan läsas i Cosmic)

Beställ ny funktion i Cosmic

Förberedelser inför uppstart av videomöten i vården

Beställningar som behövs

Skype installation av program/dator (45 SEK per månad & dator)

Skype behörighet till program/användare (Om flera användare ska beställas samtidigt kan ni skriva alla användarid i kommentarsfältet istället för en beställning/användare)

Utrustning som rekommenderas

IT-portalen (Registrera » Beställa » Datorer och tillbehör » Se nedan)

» Tillbehör/kameror
Logitech Webbkamera C922 (artnr P0630)

»Tillbehör/headset

Jabra Evolve 40 Stereo Headset (artnr P0346)

 
För teamsamtal rekommenderas denna högtalare

» Tillbehör/högtalare

Jabra Speak 710 MS (artnr P0656)

Senast uppdaterad: 18 mars 2019