Utbildningar

Du får stöd att utvecklas i din yrkesroll med lärarledd utbildning.

Grundutbildning Cosmic

Utbildningen är en lärarledd utbildning i form av visning. Utbildningen riktar sig främst till nya användare och är ett komplement till e-learning och instruktionsfilmer/e-guider. För utbildning av ny medarbetare finns även certifiering.

Fördjupningskurser Cosmic

Vi erbjuder fördjupningskurser i Cosmic i form av lärarledd utbildning vid dator samt visningar. Saknar du någon utbildning går det bra att skicka en förfrågan till oss på:

Det här är en e-postadress

Kursplaner

Innehåll

 • Inloggning
 • Support
 • Region Kronobergs webbplatser

Mål

 • Ha kännedom om IT-avdelningen supportorganisation och kontaktvägar
 • Kunna ta del av och söka information som gäller VIS på Region Kronobergs webbplatser
 • Ha kännedom om att det finns generella reservrutiner vid driftstopp i Cosmic, men att användaren själv bör ta del av de rutiner som finns på den egna enheten

Kursen ger kännedom om de övergripande funktionerna, 1 tim.
För att få tillräcklig kunskap om hur remisser hanteras rekommenderas deltagarna att ta del av e-guider.

Innehåll

 • VIS information
 • Vårdmodellen
 • Skicka remiss
 • Inkommande remisser
 • Registrera remiss
 • Utgående remisser
 • Patientens svarslista

Mål

Att i Cosmic:

 • Ha kännedom om vårdmodellen
 • Ha kännedom om hur utgående och inkommande remisser hanteras
 • Ta del av och vidimera svar

Målgrupp

Användare som önskar grundutbildning i Cosmic Remiss

Information och visning av funktioner i Cosmic journal, 1 tim och 30 min.

Innehåll

 • VIS, information
 • Hjälp
 • Sök patient
 • Läsa journal
 • Filtrera och skriv ut journal
 • Skriva journalanteckning
 • Osignerade och ovidimerade vårddata
 • Blanketter
 • Journaltabell
 • Digital diktering
 • Messenger

Mål

Att i Cosmic, på ett patientsäkert sätt:

 • Dokumentera och ta del av information i journal

Målgrupp

Användare som önskar grundutbildning i Cosmic Journal

Information och visning av funktioner i Cosmic Beställning och svar, 1 tim.

Innehåll

 • VIS information
 • Beställning av provbundna analyser/undersökningar, klinisk kemi
 • Beställning av provbundna analyser/undersökningar, mikrobiologi
 • Beställning av provbundna analyser/undersökningar, patologi/cytologi
 • Transfusionsmedicin, Sök- blodgruppering och bastest (Interinfo)
 • Beställning av provbundna analyser/undersökningar, lokala analyser
 • Provtagningsunderlag
 • Svar provbunden
 • Beställning radiologiundersökningar
 • Radiologisvar
 • Osignerade och ovidimerade vårddata
 • Inkorg svar
 • Beställningsstatus
 • Uthopp
 • Externa applikationer

Mål

Att i Cosmic, Beställning och svar, på ett patientsäkert sätt:

 • Beställa och skicka provbundna analyser/undersökningar samt vidimera och ta del av svar
 • Beställa och skicka radiologiundersökningar samt vidimera och ta del av svar
 • Ha kännedom om externa applikationer samt ta del av svar

Målgrupp

Användare som önskar grundutbildning i Cosmic Beställningar och svar.

Information och visning av Cosmic Resursplanering, 2 tim, inkl. 15 min fikapaus.

Innehåll

 • VIS, information
 • Vårdmodellen
 • Bokningsunderlag
 • Planerade vårdåtgärder
 • Tidbok
 • Tidboksgrupper
 • Patientöversikt
 • Besökslista
 • Ny vårdkontakt via journal
 • Registreringsöversikt
 • Vårdprocessöversikt

Mål

Att i Cosmic:

 • Ha kännedom om vårdmodellen, vårdkontakter och vårdprocessöversikten
 • Hantera bokningsunderlag, väntelista och tidbok

Målgrupp

Användare som önskar grundutbildning i Cosmic Resursplanering.

Lärarledd utbildning vid dator, 1 tim och 30 min

Innehåll

Journal

 • VIS, information
 • Hjälp och kortkommando
 • Patient
 • UMS, Uppmärksamhetssignalen
 • Patientkort
 • Läsa journal
 • Messenger

Beställning och Svar

 • Svar provbunden

Läkemedel

 • Läkemedelslista
 • Uthopp

Mål

Att i Cosmic, på ett patientsäkert sätt:

 • Ta del av UMS
 • Ta del av information i journal
 • Ta del av svar i svar provbunden
 • Ta del av aktuella och tidigare ordinationer
 • Ha kännedom om dubblett-, interaktions-, graviditets-, amnings- och läkemedelsrelaterad varning
 • Ha kännedom om uthopp (FASS, Läskopia Waranordination och Pascal)
 • Hantera recept
 • Ordinera, ändra och sätta ut läkemedel inom öppenvård

Målgrupp

Användare TVC (Tandvårdcentrum) som önskar grundutbildning i Cosmic.

Lärarledd utbildning vid dator, 8 tim uppdelat på två 4 tim tillfällen

Innehåll

 • VIS information
 • GUI (användargränssnitten)
 • UMS (Uppmärksamhetssignal)
 • Patientkort
 • Journalen
 • Patientöversikten
 • Messenger
 • In- och utskrivning
 • Läkemedel
 • Remiss
 • Beställning och svar
 • Vårdadministration

Mål

 • Att på ett patientsäkert sätt kunna dokumentera och söka information i Cosmic
 • Ha kännedom om IT-avdelningens supportorganisation och kontaktvägar
 • Kunna ta del av och söka information som gäller VIS på Region Kronobergs interna webb
 • Ha kännedom om att det finns generella reservrutiner vid driftstopp i Cosmic, men att användaren själv bör ta del av de rutiner som finns på den egna enheten

Målgrupp

Superanvändare i kommun vid uppstart av Cosmic.

Information och visning av funktioner i Cosmic

Innehåll

 • VIS information
 • Orientering i Cosmic
 • Patient/elev
 • UMS
 • Patientkort
 • Patientöversikt
 • Anslutningsöversikt
 • Journal
 • Läkemedel
 • Remiss
 • Beställning och svar
 • Översikter
 • Messenger 
 • Resursplanering

Mål

Att på ett patientsäkert sätt kunna dokumentera och söka information i Cosmic.

Målgrupp

Skolsköterskor och övrig vårdpersonal på kommunala skolor.

Kursplan för informationssäkerhet och loggkontroll i Cosmic samt nationella tjänster, öppnas i nytt fönster, pdf

Utbildning hålls varje termin, se planerade tillfällen i kalendern för utbildningar.

Senast uppdaterad: 25 juni 2019