Vårdval

Vårdval ska bidra till att stärka patientens ställning, öka mångfalden i vården och stimulera utveckling utifrån invånarnas behov.

Vårdval Kronoberg - primärvård

I Kronobergs län har invånarna, genom Vårdval Kronoberg primärvård, själv möjlighet att välja sin vårdcentral. Medborgarna väljer den vårdcentral som passar bäst efter deras behov, och de kan när som helst göra ett nytt val.

Vårdval hud

Sedan den 1 april 2014 finns även ett vårdval för specialiserad hudsjukvård i öppen vård. I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialistvård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Man söker via remiss från vårdcentralen eller med egenremiss.

Senast uppdaterad: 10 juli 2019