Försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Statistik

Intygsstatistik, Inera, öppnas i nytt fönster

Rutin Cosmic-Webcert-integration

Rutin Cosmic-Webcert-integration

Dokument

Här kan du skriva ut broschyren "Information om din sjukskrivning" och använda inom er verksamhet. 

Information om din sjukskrivning

Utskriftinstruktion

Projekt inom försäkringsmedicin

Utökat elektroniskt informationsutbyte – intygstjänster

Det nationella projektet syftar till att förenkla hanteringen av blanketter, utveckla kunskapsstödet samt skapa möjlighet till delaktighet för patienten genom att upprätta en nationell tjänsteplattform.
Detta kommer göras genom att:

  • Integrera det försäkringsmedicinska beslutsstödet i journalsystemet
  • Utveckla Mina Hälsotjänster, självbetjäning och utökad samtyckeshantering
  • Utveckla stöd för elektroniskt informationsutbyte för andra intyg utanför sjukpenningförmånen
  • Vidareutveckla statistiktjänsten för att få utdata för vårdgivare och vårdenhet

Kontakt

Mattias Cloodt

Processledare försäkringsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 35, 0709-67 33 32

Claes Bennerholm

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare

  • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 5 november 2018