Hjälpmedel för tunga patienter

Hjälpmedel för hantering av tunga patienter kan bokas av berörd personal på lasaretten i Växjö och Ljungby.

Hjälpmedlen finns på Centrallasarettet Växjö i sängförrådet i källaren under matsalen och på Lasarettet Ljungby är de placerade i bariatriska förrådet i källaren.

Om sängen inte är tillgänglig när servicevärden ska boka, ska servicevärden göra en avvikelserapport som sedan hanteras av MFT. Andra hjälpmedel skickas till fastigheter.

Rutin för hjälpmedel -tunga patienter

Vid bokning vardagar 07-23, helgdagar 10-18 

 1. Servicevärden/vårdpersonal bokar hjälpmedel och säng i patienttransportsystemet. Ange vilket/vilka hjälpmedel det gäller.
 2. Om hjälpmedlet är tillgängligt transporterar patienttransport hjälpmedlet till enheten och meddelar intern kundservice.
 3. Intern kundservice bokar hjälpmedlet i EZbooking i 7 dagar och bevakar bokningslängden.
 4. Efter användningen av hjälpmedel rengör servicevärden hjälpmedlet och kontrollerar funktionen (se checklista för återlämning, som hänger på sängen). Om enheten inte har någon servicevärd – ta kontakt med servicevärd på akuten ank 02605.
 5. Servicevärden/vårdpersonal bokar återlämning i patienttransportsystemet.
 6. Patienttransport transporterar hjälpmedlet till förrådet och informerar intern kundservice.
 7. Intern kundservice avbokar i EZbooking.

Vid bokning kväll/natt: vardagar 23-07, helgdagar 18-10 

 1. Servicevärden/vårdpersonal hämtar säng och hjälpmedel i sängförrådet och meddelar intern kundservice via mail, Det här är en e-postadress
 2. Intern kundservice bokar hjälpmedlet i EZbooking i 7 dagar och bevakar bokningslängden.
 3. Efter användningen av hjälpmedel rengör servicevärden hjälpmedlet samt kontrollerar funktion. Om enheten inte har någon servicevärd – ta kontakt med servicevärd på akuten som detta moment, ank 02605.
 4. Servicevärden/vårdpersonal bokar återlämning i patienttransportsystemet.
 5. Patienttransport transporterar hjälpmedlet till förrådet och informerar intern kundservice.
 6. Intern kundservice avbokar i EZbooking.

Om hjälpmedlet behöver repareras

 1. Vårdpersonalen felanmäler sängen i Medusa kundweb genom att göra en uppdragsbeställning och skriva inventarienumret i fältet för beskrivning. Övriga hjälpmedel felanmäls i Weblord.
 2. Servicevärden/vårdpersonal rengör hjälpmedlet och sängen samt beställer transport till Medicinsk service (sängen) och/eller fastigheter (övriga hjälpmedel).
 3. Patienttransport meddelar intern kundservice att sängen är på Medicinsk service och övriga hjälpmedel hos fastigheter.
 4. Säng: Medicinsk service reparerar, meddelar sedan intern kundservice att sängen ska tillbaka till sängförrådet. Intern kundservice avbokar i Ezbooking samt bokar transport i patienttransportsystemet. Övriga hjälpmedel: Fastighetsdrift/service reparerar hjälpmedel, lämnar till enhet, meddelar intern kundservice samt informerar felanmälande enhet att reparationen är klar.

Boka hjälpmedel för tunga patienter på Ljungby lasarett  

 1. Vårdpersonal/Servicevärd kontrollerar i Ezbooking om säng/hjälpmedlet är tillgängligt.
 2. Vårdpersonal/Servicevärd bokar säng och hjälpmedel genom att kontakta intern kundservice på direktnummer 2020.
 3. Intern kundservice bokar hjälpmedlet i Ezbooking. Om bokningen sker kväll eller natt bokar intern kundservice hjälpmedlet följande vardag. Bokningstiden förlängs efter 7 dagar om inget annat meddelas.
 4. Vårdpersonal/Servicevärd hämtar hjälpmedlet från sängförrådet.
 5. När patienten får gå hem transporterar servicevärden sängen/hjälpmedlet till lokalvården.
 6. Efter användningen av hjälpmedel rengör vårdpersonal/servicevärd hjälpmedlet och kontrollerar funktionen (se checklista för återlämning, som hänger på sängen)
 7. Lokalvården ringer intern kundservice och avbokar sängen/hjälpmedlet.
 8. Intern kundservice avbokar i EZbooking.
 9. Lokalvården ställer tillbaka sängen/hjälpmedlet i förrådet.

Om hjälpmedlet behöver repareras

 1. Vårdpersonalen felanmäler sängen i Medusa kundweb. Övriga hjälpmedel anmäls i Weblord där det framgår vilken enhet hjälpmedlet ska efter reparation.
 2. Vårdpersonal/Servicevärd transporterar hjälpmedlet till lokalvården.
 3. Lokalvården rengör hjälpmedel och transporterar till sängen till Medicinsk service och övriga hjälpmedel till fastighet.
 4. Säng: Medicinsk service reparerar, lämnar till enhet, meddelar intern kundservice samt informera att reparation är klar till felanmälande enhet. Övriga hjälpmedel: Fastighetsdrift/service reparerar hjälpmedel, lämnar till enhet, meddelar intern kundservice samt informerar felanmälande enhet att reparationen är klar.     
 5. Vårdpersonal/Servicevärd hämtar tillbaka hjälpmedlet till avdelningen.

Senast uppdaterad: 20 november 2018