Läkemedelsgenomgångar

I Socialstyrelsens författning SOSFS 2012:9 finns krav att alla patienter som är 75 år eller äldre och är ordinerade minst 5 läkemedel ska erbjudas enkel respektive fördjupad läkemedelsgenomgång samt att en läkemedelsberättelse ska skrivas vid utskrivning från sjukhus.

Fördjupad läkemedelsgenomgång är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en patients läkemedelsanvändning utifrån hans/hennes hälsotillstånd.

Riktlinje fördjupad läkemedelsgenomgång, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsgenomgång, fördjupad – Checklista för läkare, pdf, öppnas i nytt fönster

I Region Kronoberg använder vi oss av en teammodell som innebär att läkare, sjuksköterska, vårdpersonal och apotekare träffas och diskuterar patientens läkemedelsbehandling och kommer fram till eventuella förändringar som sedan utvärderas. Denna teammodell är ett exempel på hur man kan arbeta med fördjupade läkemedelsgenomgångar.

Läkemedelsgenomgång, teammodell – Information till vårdpersonal, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsgenomgång, teammodell – Information till boende och anhöriga, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsgenomgång, teammodell – Regler, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsberättelse är en beskrivning av vilka förändringar som gjorts och varför i patientens läkemedelsbehandling i samband med ett slutenvårdstillfälle.

Riktlinje läkemedelsberättelse, pdf, öppnas i nytt fönster

Läkemedelsberättelse – Checklista för läkare, pdf, öppnas i nytt fönster

Under perioden oktober 2016-juni 2017 genomfördes ett projekt på vårdcentralerna Achima Care i Älmhult samt Sländan i Ljungby. Målet var att hitta en fungerande modell för apotekarmedverkan på vårdcentral i syfte att förbättra läkemedelsuppföljningen, få mer kunniga patienter samt avlasta läkare och sjuksköterskor. 

Projektrapport apotekare på vc okt 2016-jun 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Falk

Apotekare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 94 52

Stephan Quittenbaum

Ordförande läkemedelskommittén

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 60

Senast uppdaterad: 30 januari 2017