Rekommenderande läkemedel

Läkemedelskommittén presenterar årligen aktuella rekommendationer för läkemedelsbehandling av vuxna och barn.

Rekommenderade läkemedel 2019

med kommentarer och länkar till riktlinjer och andra referenser.

Vuxna, pdf, öppnas i nytt fönster

Barn, pdf, öppnas i nytt fönster

Kommunal hälso- och sjukvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Rekommendationerna är rådgivande och bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. Målsättningen är att ge stöd till ändamålsenliga läkemedelsval. Underlagen tas fram av regionens medicinska grupper och läkemedelsråd. 

Beställningsformulär för tryckta exemplar av fickversioner (vuxna, barn), skrivbordsunderlägg och utbytbara läkemedel.

Region Kronoberg upphandlar läkemedel som används på sjukhus och övriga vårdenheter. Vid beställning av läkemedel till vårdenheter är det viktigt att i första hand välja upphandlade läkemedel, då dessa ofta har ett betydligt lägre pris. Vid upphandling vägs förutom priset även medicinska och hanteringsmässiga aspekter in.

Förteckningen ”Upphandlade läkemedel i Region Kronoberg” är en sammanställning över det upphandlade sortimentet av läkemedel.
Vid beställning till vårdenhet betalas det upphandlade priset (=nettopris).

Upphandlade läkemedel i Region Kronoberg (gäller från 2019-03-01), excel, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Magnus Munge

Enhetschef läkemedelsenheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 23, 0709-67 31 23

Kontakt - beställning av material

Cecilia Nordquist

apotekare, sekreterare läkemedelskommittén

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 46

Senast uppdaterad: 22 januari 2019