Rekommenderande läkemedel

Läkemedelskommittén presenterar årligen aktuella rekommendationer för läkemedelsbehandling av vuxna och barn.

Rekommenderade läkemedel 2019

med kommentarer och länkar till riktlinjer och andra referenser.

Vuxna, pdf, öppnas i nytt fönster

Barn, pdf, öppnas i nytt fönster

Kommunal hälso- och sjukvård, pdf, öppnas i nytt fönster

Rekommendationerna är rådgivande och bör i normalfallet följas om inte skäl för undantag finns. Målsättningen är att ge stöd till ändamålsenliga läkemedelsval. Underlagen tas fram av regionens medicinska grupper och läkemedelsråd. 

Utbytbara läkemedel - tillägg 2019-05-02, pdf, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg upphandlar läkemedel som används på sjukhus och övriga vårdenheter. Vid beställning av läkemedel till vårdenheter är det viktigt att i första hand välja upphandlade läkemedel, då dessa ofta har ett betydligt lägre pris. Vid upphandling vägs förutom priset även medicinska och hanteringsmässiga aspekter in.

Förteckningen ”Upphandlade läkemedel i Region Kronoberg” är en sammanställning över det upphandlade sortimentet av läkemedel.
Vid beställning till vårdenhet betalas det upphandlade priset (=nettopris).

Upphandlade läkemedel i Region Kronoberg (gäller från 2020-01-01), excel, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Magnus Munge

Enhetschef läkemedelsenheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 23, 0709-67 31 23

Kontakt - beställning av material

Cecilia Nordquist

apotekare, sekreterare läkemedelskommittén

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 46

Senast uppdaterad: 7 maj 2019