Akut svårt sjuk (anestesi och operation)

Antidoter Region Kronoberg

2019-06-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Bi- och getingstick

2017-07-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Etylenglykolförgiftning

2017-07-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Gasexposition

2017-07-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Huggormsbett

2018-09-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Intoxikationer, Ljungby

2017-07-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Intoxikationer, Växjö

2017-07-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Kolmonoxidförgiftning

2017-07-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Metanolförgiftning

2017-07-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Paracetamolintoxikation

2017-07-29

|

Gäller för Region Kronoberg

MIG-riktlinjer

2019-02-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Anestesi och operationsvård

Akuta operationer - rutiner och prioriteringar

2018-12-20

|

Gäller för Anestesikliniken, Kirurgkliniken, Ortopedkliniken, Kvinnokliniken, Öron- näsa- halskliniken

Anestesigasexponering

2019-01-14

|

Gäller för Anestesikliniken

Anestesiläkarens medverkan vid intubation OPE Ane LL

2018-04-18

|

Gäller för Anestesikliniken

Blodgruppering och bastest (Ane LL)

2018-11-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Diabetes mellitus – rutiner i samband med operation (vuxna)

2019-09-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Hypotermi

2018-05-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Intrahospitala transporter med anestesisjuksköterska

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken

IVRA/re-IVRA - OPC Ane LL

2018-04-18

|

Gäller för Anestesikliniken

Lokalanestetika maxdoser vuxna, OP Ljungby

2018-11-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Operationsanmälan

2018-12-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Perifera nervblockader

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken Ljungby

Peroperativ hemodynamisk monitorering

2019-01-02

|

Gäller för Anestesikliniken

PONV - postoperativt illamående och kräkningar

2019-04-10

|

Gäller för Anestesikliniken

Postspinal huvudvärk

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Prehospital medverkan från anestesikliniken Ljungby

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken Ljungby

Premedicinering av vuxna inför operation

2018-11-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Preoperativ hemodynamisk optimering

2019-01-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Riktlinje för TCI

2018-12-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Ventilation under anestesi med Zeus

2018-10-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Åtgärder vid långvarig operation (OPC Ane LL)

2018-04-18

|

Gäller för Anestesikliniken

Barnanestesi Region Kronoberg

2016-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Diabetes mellitus- rutiner i samband med operation (barn)

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken, Barn- och ungdomskliniken

Lokalanestetika – maxdoser barn < 12="" år="" op="">

2018-11-22

|

Gäller för Anestesikliniken

Premedicinering till barn Anestesikliniken

2019-06-12

|

Gäller för Anestesikliniken

Urinblåsekontroll perioperativt, barn

2019-09-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Anestesi vid ECT-behandling

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Anestesi vid elkonvertering

2018-12-20

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Magnetkameraundersökning i sedering/anestesi

2019-04-29

|

Gäller för Anestesikliniken

Sedering på endoskopienheten

2018-12-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Amputation

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Aortakirurgi - öppen

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

AV-fistel

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

AV-fistel - ligatur

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Axillobifemoral bypass

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Borttagning av subkutan venport

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Carotiskirurgi

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

CDK-inläggning

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Embolektomi

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

EVAR

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

EVAR - akut

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Hög underbindning

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av CRT - pacemaker

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av Hickmankateter

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av pacemaker, byte av pacemaker

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Inläggning av subkutan venport

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Kärloperation ben

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Kärlstentinläggning

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Laparoskopisk inläggning av peritoneal dialyskateter

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Varicer

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Venös trombektomi

2019-09-23

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedel enligt generella direktiv på OPE Ljungby

2019-10-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar operationsenheten Ljungby

2019-09-30

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar operationsenheten Växjö

2019-07-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Akromionplastik - öppen eller artroskopisk operation

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Amputation underben, lår

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Andra operationer på fot - fotled

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Armbågsfraktur

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Artroskopi fotled

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Artroskopi handled

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Artroskopi höftled

2018-03-27

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Artroskopi knä

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Axelluxation sluten

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Axelprotes

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Bankart artroskopisk

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Diskbråck och spinal stenos

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Femurfraktur – märgspik, platta, extern fixation

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Fotledsfraktur

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Fraktur i hand

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Girdlestone

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Handoperation

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Humerusfraktur märgspikning eller fixation med platta

2018-02-15

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Hälseneruptur

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Höftplastik - omhändertagande av elektiva patienter (LL)

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Höftprotesluxation - sluten reposition

2019-08-28

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Höftrevisionsprotes

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Klavikelfraktur

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Klavikelresektion- öppen

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Knäplastik - omhändertagande av elektiva patienter (LL)

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Knäprotes revision

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Korsbandsplastik

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Patellafraktur

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Primär höftprotes - Rapid Recovery

2018-03-08

|

Gäller för Operationsenheten ortopedi Växjö

Primär knäprotes - Rapid recovery

2018-04-12

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Radius/Ulna Fraktur

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Sträckbehandling vid femurfraktur

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Tibiaosteotomi

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Underbensfraktur med märgspikning

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Övriga knä- och benoperationer

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Övriga operationer arm ex Hohman och ulnarisneurolys

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Övriga operationer axel - Öppen

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Generell vårdplan postop Växjö

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Generell vårdplan postoperativ vård Ljungby

2019-05-21

|

Gäller för Anestesikliniken

Postoperativ övervakning efter spinala opioider

2018-12-14

|

Gäller för Anestesikliniken

Urvalskriterier för dagkirurgi

2019-06-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Intensivvård

Ansvarsfördelning IVA Ljungby

2019-01-02

|

Gäller för Anestesikliniken Ljungby

Dödsfall på IVA, åtgärder

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Flytt av patienter från IVA/postop Ljungby till vårdavdelning

2018-12-03

|

Gäller för Anestesikliniken

Handlingsplan vid hög belastning på anestesiklinikens IVA-enheter i Ljungby respektive Växjö

2019-05-21

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Anestesikliniken Ljungby

Journalföring vid IVA

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Medicinläkarens ansvar för patient på IVA (CLV)

2019-03-25

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Medicinkliniken Växjö

Ny patient på IVA CLV

2017-10-06

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Överflyttning från IVA till vårdavdelning

2016-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Överförande av patient mellan sjukhus och kliniker

2016-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Ansvarsfördelning och samarbete mellan IVA CLV och neonatalavdelningen CLV

2019-05-06

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Barn- och ungdomskliniken Växjö

Blodtransfusion till barn

2018-12-27

|

Gäller för Anestesikliniken

NIV och högflödesgrimma (HFNC, Optiflow) barn

2019-04-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Optiflow för barn

2018-12-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Pediatrisk lathund inklusive WETFlAG

2018-07-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Actilysbehandling på IVA

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Behandling av akuta förmaksflimmer på IVA

2019-01-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Behandling av Lungemboli IVA

2018-03-08

|

Gäller för Anestesikliniken

Diabetisk ketoacidos (barn) på IVA

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Hyperkalcemi - akut IVA

2019-01-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Bukkompartment

2019-05-13

|

Gäller för Anestesikliniken

Sengstakensond Ljungby

2019-10-02

|

Gäller för Anestesikliniken

Sengstakensond Växjö

2017-11-16

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö

Ulcusprofylax IVA

2019-03-25

|

Gäller för Anestesikliniken

Artärkateter

2019-05-17

|

Gäller för Anestesikliniken

Artärkateter - skötselföreskrifter

2019-02-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Central venkateter

2019-02-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Infart i samband med CT-undersökning med kontrast, IVA Ljungby

2019-04-15

|

Gäller för Intensivvårdsavdelningen Ljungby, Röntgenenheten Ljungby

Epiglottit hos barn Anestesikliniken

2019-02-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Epiglottit hos vuxen anestesikliniken

2019-02-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Perkutan tracheostomi Ljungby

2019-06-10

|

Gäller för Anestesikliniken

Adrenalin Anestesi

2019-03-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Cordarone® (Amiodaron)

2018-10-10

|

Gäller för Anestesikliniken Växjö, Anestesikliniken Ljungby

Dexmedetomidin (Dexdor) vid IVA-sedering

2019-02-21

|

Gäller för Anestesikliniken

Fenylefrin

2019-03-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Humalog

2019-01-24

|

Gäller för Anestesikliniken

Isoprenalin (Isuprel/Isoproternol/Isoprenalina)

2018-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken

Levosimedan (Simdax®) anestesi

2019-03-07

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedel och infusionsaggregat IVA Växjö

2019-05-21

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar på IVA Ljungby

2019-05-09

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelsblandningar på IVA Växjö

2019-09-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Läkemedelshantering IVA Ljungby

2019-09-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Naloxonehydroklorid enteralt

2019-01-31

|

Gäller för Anestesikliniken

Nicardipine

2019-08-13

|

Gäller för Anestesikliniken

NifeHexal

2018-10-18

|

Gäller för Anestesikliniken

Novoseven

2019-05-06

|

Gäller för Anestesikliniken

Terlipressin (Glypressin)

2017-04-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Trombosprofylax på IVA och postop anestesikliniken

2019-05-27

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) - Behandlingsprincip Citrat

2018-04-16

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) - Behandlingsprincip Citrat

Dialys (CRRT) - Behandlingsprincip Heparin

2017-04-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) - Behandlingsprincip Heparin

Dialys (CRRT) med citrat Ljungby

2018-06-11

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) med citrat Ljungby

Dialys (CRRT) med citrat, Växjö

2019-10-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) med citrat, Växjö

Dialys (CRRT) utan citrat, Ljungby

2018-10-10

|

Gäller för Anestesikliniken

Dialys (CRRT) utan citrat, Ljungby

Prismaflex - Ansvar och arbetsfördelning

2019-05-28

|

Gäller för Anestesikliniken

Prismaflex - Ansvar och arbetsfördelning

PASIVA-registrering

2018-12-28

|

Gäller för Anestesikliniken

PASIVA-registrering

Registrering och definition av vårdtillfälle

2018-01-31

|

Gäller för Anestesikliniken

Registrering och definition av vårdtillfälle

Pneumothorax

2019-02-04

|

Gäller för Anestesikliniken

Thoracic Vent - Tru Close, alternativ till thoraxdrän

2019-01-31

|

Gäller för Anestesikliniken

Epiduralanalgesi för postoperativ smärtlindring

2018-05-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Patientkontrollerad analgesi PCA

2018-05-08

|

Gäller för Region Kronoberg

Trauma

Larmrutiner vid traumalarm

2016-06-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Orange larm sjuksköterska 2 - akutmottagningen Växjö

2017-01-13

|

Gäller för Akutmottagningen Växjö, Anestesikliniken, Kirurgkliniken Växjö, Ortopedkliniken Växjö

Orange traumalarm

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Orange traumalarm - SSK 1 akutmottagningen

2016-05-31

|

Gäller för Region Kronoberg

Orange traumalarm - USK akutmottagningen

2016-05-31

|

Gäller för Region Kronoberg

Rött och orange traumalarm - kirurgjour

2016-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Rött traumalarm

2016-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Rött traumalarm - Akut-ssk 1

2017-08-09

|

Gäller för Region Kronoberg, Centrallasarettet Växjö

Rött traumalarm - anestesijour

2016-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Rött traumalarm - ortopedjour CLV

2017-01-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Rött traumalarm - SSK anestesi

2016-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Rött traumalarm - SSK IVA

2017-08-09

|

Gäller för Region Kronoberg, Centrallasarettet Växjö

Rött traumalarm - USK akutmottagningen

2016-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Rött traumalarm – konsulterade specialiteter CLV

2018-04-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Rött traumalarm Akut-ssk 2

2017-06-28

|

Gäller för Centrallasarettet Växjö

Stort trauma - Riktlinjer för primärt omhändertagande

2018-04-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Stort trauma, rapport från ambulans

2018-06-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Relaterade riktlinjer

Behandling av brännskadad hud

2017-04-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Brännskada

2017-04-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Drunkningstillbud

2018-06-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Hypotermi - Prehospitalt omhändertagande

2017-06-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Hängningstillbud

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Intraosseösa infarter på röntgenavdelningarna

2018-05-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Röntgen vid trauma

2018-05-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Dödsfall/vålsam död

2017-03-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Rött traumalarm - anhörigstödjare

2016-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 27 juni 2018