Allmänna medicinska riktlinjer

Vård i livets slutskede i sluten vård

2018-06-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Obduktion

2018-12-19

Dödsfall

2018-08-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Brytpunktssamtal

2018-06-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Avsked av avliden

2018-12-19

Senast uppdaterad: 27 juni 2018