Barn och ungdom

BBIC - rutin för läkarundersökning

2018-02-28

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Dödsfall - akut omhändertagande

2017-12-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Klagomålshantering - Barn- och ungdomskliniken

2019-01-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Remiss som besvaras genom telefonkontakt

2018-07-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Akuta astmabesvär hos barn - telefonrådgivning

2018-12-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Allergiska ögon- och näsbesvär- telefonrådgivning BoU

2019-03-05

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaöverkänslighet hos barn

2018-03-23

|

Gäller för Region Kronoberg

Astmanfall hos barn - akutbehandling

2018-03-23

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Eksem - behandling för barn och ungdomar

2018-10-14

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Komjölksproteinallergi - handläggning på Barn- och ungdomskliniken

2019-06-03

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Komjölksproteinallergi - handläggning på BVC

2018-09-24

|

Gäller för Primärvårds- och rehabcentrum

Mjölkfri kost - återintroduktion av mjölk

2018-03-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Torrluftsprovokation

2018-03-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Äggfri kost - återintroduktion av ägg

2018-02-13

|

Gäller för Region Kronoberg

Relaterade länkar

Spädbarnsmisshandel

2018-11-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Brännskadebad på barndagvården, kirurgkliniken

2016-12-05

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Icke palpabel testis hos pojkar

2018-06-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

Cystisk fibros hos barn - akuta komplikationer

2018-11-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Cystisk fibros hos barn - peroral glukosbelastning

2018-11-12

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

ACTH stimulationstest för barn, kort (Synacthentest)

2018-07-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

ACTH stimulationstest för barn, utökad

2018-07-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Arginin-insulin toleranstest (AITT)

2019-02-17

|

Gäller för Region Kronoberg, Barn- och ungdomskliniken

CAH (kongenital binjurebarkshyperplasi) terapikontroll

2018-07-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Glukagontest för barn

2018-07-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Kortisol och ACTH, dygnskurva

2017-12-19

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

LHRH-test

2018-06-12

|

Gäller för Region Kronoberg, Barn- och ungdomskliniken

Testosteronbehandling vid sen pubertet - uppföljning

2018-07-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Tillväxthormonbehandling - årsprover

2018-06-12

|

Gäller för Region Kronoberg

TRH och LHRH - kombinerad test

2018-07-17

|

Gäller för Region Kronoberg, Barn- och ungdomskliniken

TRH-test

2018-06-12

|

Gäller för Region Kronoberg

TRH, LHRH och ACTH- kombinerad stimulationstest

2017-09-28

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Celiaki hos barn

2018-07-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Förstoppning hos barn

2018-02-13

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Gastrostomi hos barn

2018-01-03

|

Gäller för Region Kronoberg

Gastrostomiport - skötsel av kopplingsslang vid matning med spruta eller pump

2018-01-03

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Leverbiopsi för barn

2018-07-17

|

Gäller för Region Kronoberg

RS-virus och annan viral bronkiolit

2016-10-12

|

Gäller för Region Kronoberg

RSV-infektion - profylax

2018-02-06

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Tuberkulos - Latent hos barn och ungdomar

2019-02-01

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Vattkoppor - handläggning på barnakuten

2018-10-01

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Perimyocardit hos barn

2018-12-21

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

UKG-undersökning av barn, akut

2017-01-26

|

Gäller för Region Kronoberg

ADHD-medicinering BUH

2018-08-31

|

Gäller för Barn- och ungdomshabiliteringen

Akutläkemedel till nyfödda

2018-03-19

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Barnvaccinationer - rutin för barn- och ungdomskliniken

2018-12-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Celocurin

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Dexdor - dosering till barn för sedering

2018-12-04

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Dobutamin Hameln

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Klonidin - dosering till barn för analgesi och sedering

2018-11-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Kontroll av narkotiska preparat - avdelning 10

2018-09-24

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Morfinhydroklorid

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Neonatala transporter- akutläkemedel

2018-03-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Pentothal (Tiopentothal)

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Perspiratio insensibilis för barn

2019-02-17

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Prostivas

2018-06-12

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Regitine

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Ultiva

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Vaminolac

2017-09-19

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Vätskebehandling till barn

2018-05-09

|

Gäller för Akutkliniken, Anestesikliniken, Barn- och ungdomskliniken, Kirurgkliniken

Amning - prematura och sjuka nyfödda

2017-12-19

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken Växjö

Arteriell blodtrycksmätning på nyfödda

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Artärnål för nyfödda

2019-09-18

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Barn i livets slutskede - omhändertagande på neo

2018-08-10

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Barnundersökning på BB

2019-09-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Bröstmjölksgivare - rutin

2019-01-04

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Cirkulatorisk insufficiens/arteriell hypotension hos nyfödda

2019-09-18

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Elektrolytrubbningar under nyföddhetsperioden

2018-10-14

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Endotrachealsugning av ventilatorbehandlade barn

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Esofagusatresi - åtgärder före operation

2018-07-24

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Extubering av nyfödd - omvårdnad

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Hyperbilirubinemi hos nyfödda

2017-07-20

|

Gäller för Kirurgi- kvinno- och barncentrum

Hypotermi av asfyktiska barn

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Infektioner i neonatalperioden

2018-10-01

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Insure-behandling vid RDS hos nyfödda

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Intubering av nyfödd - omvårdnad

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Intuberingsläkemedel till nyfödda

2019-05-31

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Maternell Diabetes – handläggning av barn på BB

2018-07-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Navelartärkateter

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Navelvenkateter

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Neonatal tyreotoxikos och TRAK-positiva mödrar

2019-09-18

|

Gäller för Kirurgi- kvinno- och barncentrum

Nutrition till nyfödda - lathundar

2018-02-13

|

Gäller för Region Kronoberg

Nutrition till prematurfödda barn

2018-03-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Nutrition- Enteral nutrition för nyfödda

2017-12-19

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

OAE- Otoakustiska emmisioner

2017-06-30

|

Gäller för Kirurgi- kvinno- och barncentrum

Parenteral nutrition till nyfödda

2018-02-13

|

Gäller för Region Kronoberg

Percutankateter- CVK

2017-12-19

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Perifer venkateter-PVK

2017-12-19

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Persisterande ductus arteriosus (PDA) hos prematurfödda

2019-01-02

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

PKU-prov

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

POX-screening av nyfödda på avdelning 10

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Prematuritetsapné

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Respiratorvård av nyfödda - omvårdnad

2018-05-08

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

ROP-undersökning - övervakning

2019-04-30

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

SiPap till nyfödda

2019-09-20

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Syrgasbehandling i neonatal hemsjukvård

2019-09-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Thoraxdränage för nyfödda

2018-05-13

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Tillmatning av nyfödda på BB

2017-12-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Trombocyttransfusion till nyfödda

2018-07-24

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Urinblåsekateter till nyfödd

2019-09-20

|

Gäller för Neonatalavdelning 10

Vaccination av prematurfödda barn

2018-07-24

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken Växjö

Återupplivning av nyfödda- Vem gör vad

2017-06-30

|

Gäller för Kirurgi- kvinno- och barncentrum

ADHD - handläggning och behandling inom barnhabilitering

2019-08-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Epilepsi hos barn och ungdomar

2019-04-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Feberkramper

2019-03-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Huvudvärk - återkommande hos barn och ungdomar

2019-08-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Infantil spasm

2019-04-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Sömn-EEG - Melatonin

2017-12-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Feber hos immunsupprimerade barn

2018-12-21

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Handläggning, provtagning, behandling

Varicella/Herpes Zoster hos immunsupprimerade barn

2018-12-21

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Stickrädsla hos barn och ungdomar - rutin

2018-02-28

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Sömnstörningar hos barn

2018-03-01

|

Gäller för Region Kronoberg

Uppmärksamma barn som närstående

2019-06-17

|

Gäller för Region Kronoberg

Akut smärta hos barn

2018-08-17

|

Gäller för Region Kronoberg

MUCG

2018-09-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Inkontinens hos barn - förskrivning av hjälpmedel och Minirin

2018-11-12

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Sängvätning - handläggning och råd till barn och föräldrar

2018-11-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Urinvägskateter - storlek till barn

2018-11-26

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Antibiotikaprofylax vid MUCG och annan urinvägskateterisering

2018-11-26

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Urininkontinens hos barn

2018-11-26

|

Gäller för Region Kronoberg

MAG3-undersökning/renografi för barn

2019-01-04

|

Gäller för Barn- och ungdomskliniken

Blåskapacitet hos barn

2019-01-28

|

Gäller för Region Kronoberg

DMSA-scintigrafi

2019-03-25

|

Gäller för Region Kronoberg

Fetma, barn 0-18 år

2018-03-19

|

Gäller för Region Kronoberg

Övervikt och fetma, barn 0-6 år

2018-03-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 5 juni 2018