Gynekologi, graviditet och förlossning

Amning, handlingsplan

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Anti-D profylax

2017-05-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

BB-rond-vårdrutin

2017-05-25

|

Gäller för BB-avdelning 8

Bröstkomplikationer

2017-05-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hot och våld avd 8 och FamiljeBB

2017-07-07

|

Gäller för BB-avdelning 8

Kroppsläge för nyfödda under vårdtid på BB

2019-09-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Nyfödda barns överflyttning till Familje-BB

2019-09-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Riskbedömning BB

2018-08-22

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Rubellavaccination post partum

2017-07-07

|

Gäller för BB-avdelning 8

Smärtbehandling i samband med sectio

2017-05-25

|

Gäller för BB-avdelning 8

Droppbehandlingar

2017-05-10

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Ambulanstransport, behov av barnmorska

2017-05-10

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Aktiv förlossning

2017-05-10

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Latensfas

2017-05-10

|

Gäller för Kvinnokliniken

Intrauterin fosterdöd > v22+0

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Kortisonbehandling i lungmognande syfte

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Akut kejsarsnitt larmrutiner och prioriteringar

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Traumatisk händelse för patient eller personal

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Laktat vid förlossning

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sectio, planerat

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

KAD vid obstetrisk kirurgi

2017-05-17

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Vattenavgångstest- Amnisure

2017-05-17

|

Gäller för Kvinnokliniken

Övervakning efter sectio i spinal som kompletterats med fentanyl

2017-05-22

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Hänvisa patient

2017-05-22

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Navelsträngs pH

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Oxytocin för värkstimulering vid värksvaghet

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Nepresolbehandling

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Paracervikalblockad, PCB

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Pudendusblockad

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Placentalösning, manuell

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Induktion med oxytocindropp

2017-06-05

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Primär vattenavgång >graviditetsvecka 37

2017-06-15

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Bakri kateter- ballongtamponad

2017-06-15

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Skulderdystoci

2017-06-15

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Material i samband med förlossing, kontroll

2017-06-16

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Urinretention i samband med förlossning

2017-07-06

|

Gäller för Kvinnokliniken

Vasa Praeviatest

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sfinkterruptur

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Förlossning vid tvillinggraviditet

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

GBS profylax vid långvarig vattenavgång

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Uteruskontraherande läkemedel vid sectio

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Vattkoppor vid graviditet och förlossning

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

TENS instruktion

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sätesändläge

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Diabetes och graviditetsdiabetes under förlossning

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

TENS smärtlindring

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Progesteron och prematur förlossning

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Trombosprofylax under graviditet,förlossning och puerperium

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Tractocile vid hotande prematur börd

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sectio, uteruskontraherande medel

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Kontroll av användt material postoperativt

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Riskbedömning av patienter på förlossningen

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Tokolys

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Vattenavgång- transport till förlossningen

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Överflyttning av nyförlösta till FamiljeBB

2017-07-07

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

CTG registrering under förlossning

2017-09-21

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sectio, elektivt arbetsrutin

2017-09-30

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Övervakning efter sectio

2017-09-30

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sectio, smärtbehandling

2017-09-30

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Normal förlossning

2017-10-09

|

Gäller för Kvinnokliniken

Atoni

2017-11-22

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Eklampsi behandling

2018-01-03

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Amnioinfusion

2018-02-28

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Läkemedelsordinationer, generella barnmorskor

2018-04-30

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Sectio, vårdplats efter akut sectio

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Sectio, urakut och akut

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken förlossning och slutenvårdsenhet

Placenta, kvarhållen efter förlossning

2019-04-30

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Nitroglycerin för akut uterusrelaxation

2019-04-30

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Induktion

2019-06-12

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Larmrutin vid stor obstetrisk blödning

2019-08-14

|

Gäller för Förlossningsavdelningen

Buktappning på avdelningen

2019-08-19

|

Gäller för Kvinnokliniken

Extrauterin gravidtet, methotraxate

2017-05-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Gyn rond

2019-08-14

|

Gäller för Gynavdelning 8

Läkemedel vid palliativ vård

2019-08-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Läkemedelsordinationer, generella

2019-08-19

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Residualurinkontroll postoperativt

2019-09-26

|

Gäller för Kvinnokliniken

Smärtbehandling vid gynekologisk operation i slutenvården

2017-08-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Spårsäkringsprover

2018-08-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Trombosprofylax vid gynekologiska operationer

2019-09-26

|

Gäller för Kvinnokliniken

Vasopressin

2019-03-05

|

Gäller för Kvinnokliniken

Öppen Retur för cancerpatienter

2019-10-01

|

Gäller för Kvinnokliniken, Kvinnokliniken Växjö

Övervakning efter spinal vid hysterektomi

2019-10-01

|

Gäller för Gynavdelning 8

Abort

2019-08-14

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amenorre, primär- utredning

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amenorre, sekundär

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbing I av VI

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning II av VI

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning III av VI

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning IV av VI

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning V av VI

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Blödningsrubbning VI av VI

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Endometrios

2019-01-07

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Ferinject- järnbehandling iv

2017-05-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Framfall, konservativ behandling

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

GCK kontroll och cervixpolyp

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

GCK- avregistrering efter hysterktomi

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

GCK- avvikande cytologisvar

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Gynekologiskt cellprov, avvikande provsvar läkare

2019-10-02

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hematuri

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

HIV positiva kvinnor- gynekologisk handläggning

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

HRT,hormonbehandling mot övergångsbesvär

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hyperemesis, Graviditetsillamående

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Infertilitetsutredning

2019-02-11

|

Gäller för Kvinnokliniken

Inskrivning inför operation

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Klamydia

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Kondylom

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Lichen sclerosus- behandlingsschema

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Läkarbesök abortpatienter lathund

2017-11-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Läkemedel som får förvaras i olåst skåp

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Missfall och uteblivet missfall

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Missfall- utredning vid upprepade

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Mola hydatidosa (druvbörd)

2017-08-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Mycoplasma genitalium

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Omskurna kvinnor-omhändertagande

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Operation med patient i benstöd

2017-08-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Ovarial cystor II av II

2017-08-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Ovarialcystor I av II

2017-08-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Pitressin, användning

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Preimplantatorisk genetisk diagnostik PGD, vårdrutin

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Prover på akutpatienter

2017-08-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

S-HcG uppföljning

2017-11-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sexuella övergrepp

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sterilisering av män

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sterilisering kvinna

2019-10-14

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sterilisering, kvinna

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Urininkontinens, utredning och behandling

2017-08-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Vaginalcytologiska avvikelser under graviditet

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Venofer järninfusion

2017-07-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Återbesök till KK

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Överstimulering

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Alkoholförebyggande arbete under graviditet

2017-08-04

|

Gäller för Kvinnokliniken

Allergirisk, handlingsplan

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amning- handlingsplan

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Anemi och profylaktisk järntillförsel

2018-10-24

|

Gäller för Kvinnokliniken

Anti-D profylax

2018-07-24

|

Gäller för Kvinnokliniken

AOM,MVC och förlossning, fördelning

2019-08-14

|

Gäller för Kvinnokliniken

Aurora- förlossningsrädda kvinnor

2017-05-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Basprogram i mödravården

2019-06-12

|

Gäller för Kvinnokliniken

Bäckenmätning

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Efterkontroll

2019-08-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Epilepsi och graviditet

2017-11-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

FaR, fysisk aktivitet på recept

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Fetal RhD-screening

2018-09-11

|

Gäller för Kvinnokliniken

Foglossning

2017-11-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditet efter fetmakirurgi

2017-11-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditet med tidigare senabort eller prematurbörd

2017-11-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditet med äggdonation

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditet,fetma,BMI>35

2017-11-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditetsdiabetes och OGTT

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Graviditetsnästäppa

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hepatit A, C, D, E, och G

2017-11-22

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Hepatit B och graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hepatos och graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Herpes och graviditet

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

HIV-positiv och graviditet

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hyperemesis, Graviditetsillamående

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Hypertoni och preeklamsi- riskfaktorer vid graviditet

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Informationsöverföring, pågående graviditet

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Karpaltunnelsyndrom (CTS) vid graviditet

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Könsstympade kvinnor, omhändertagande

2018-01-03

|

Gäller för Kvinnokliniken

Minskade fosterrörelser

2019-10-08

|

Gäller för Kvinnokliniken

Mödrahälsovård, riktlinjer för arbete inom BMM

2019-08-19

|

Gäller för Kvinnokliniken

Preeklampsi och hypertoni under graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Progesteron och prematur förlossning

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Proteinuri och graviditet

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Riskbruk av alkohol under graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Riskfaktorer för hypertoni och preeklampsi vid graviditet

2017-11-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sectio, planerat

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

SF-mätning

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sjukskrivning av gravida kvinnor riktlinje

2017-11-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Sjukskrivning och ledighetsförmåner under graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

SLE- och APS-syndrom

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

TBC och graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Tobaksförebyggande arbete

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Trombosprofylax under graviditet,förlossning och puerperium

2018-10-08

|

Gäller för Kvinnokliniken

Tvillinggraviditet

2018-10-24

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Tyreoideasjukdomar

2018-08-31

|

Gäller för Kvinnokliniken

Urinvägsinfektion under graviditet

2017-11-22

|

Gäller för Kvinnokliniken

Vattkoppor i samband med graviditet

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Våld i nära relationer

2017-09-16

|

Gäller för Kvinnokliniken

Överburenhet

2019-02-27

|

Gäller för Kvinnokliniken

Bemötande av ungdomar <>

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Gonorre

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Klamydia, central smittspårning

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken

Preventivmedel

2018-01-03

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amniocentes och komplikationer

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Amniondränage vid polyhydamnios

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Datering av graviditet

2019-01-07

|

Gäller för Kvinnokliniken

Fosterdiagnostik

2018-08-31

|

Gäller för Kvinnokliniken

Fostermissbildning

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Fostervattenmängd

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Handlingsplan vid upptäckt missbildning/IUFD

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

KUB- handläggning vid avvikande resultat

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Placenta och navelsträng

2018-08-31

|

Gäller för Kvinnokliniken

Telemedicin

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Ultraljud och fostrets hjärta

2018-04-30

|

Gäller för Kvinnokliniken Växjö

Ultraljud på gravida som inte gjort RUL i Sverige

2017-05-25

|

Gäller för Kvinnokliniken

Ultraljud, uppföljning av checklista

2018-02-28

|

Gäller för Kvinnokliniken

Senast uppdaterad: 5 juni 2018