Hjärta och kärl

Aggrastatinfusion

2017-03-07

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Akut Koronart Syndrom (AKS)

2017-05-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Ambulans-EKG Riktlinjer Med Växjö

2019-02-06

|

Gäller för Medicinkliniken enhet 1 Växjö

Coronarangio Karlskrona - förberedelser MED CLV

2018-04-19

|

Gäller för Medicinkliniken enhet 1 Växjö

Diagnostik vid kranskärlsjukdom

2017-03-31

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö, Medicinkliniken Ljungby

Kortversion av rehabriktlinje kranskärlssjukdom

2017-12-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Nitroglycerininfusion

2017-02-03

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Rehabilitering vid kranskärlssjukdom

2017-11-02

|

Gäller för Region Kronoberg

ReoPro (abciximab)

2017-07-07

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Seloken iv

2017-11-23

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

STEMI , ST-höjningsinfarkt

2017-04-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Bradycardi - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Cordaroneinfusion

2017-01-16

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Farmakologisk konvertering av förmaksflimmer

2018-01-29

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Förmaksflimmer/fladder, checklista och pm

2017-03-07

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Ischemi (ST-analys) och arytmiövervakning HIA Med CLV

2017-02-03

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Isuprelinfusion

2018-10-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Riktlinjer för uppföljning av behandling med antiarytmiska läkemedel

2018-05-23

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Takycardi - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

TEE + elkonvertering vid förmaksflimmer - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

CPAP Whisper flow 2 PM Med CLV

2018-04-19

|

Gäller för Medicinkliniken enhet 1 Växjö

Dobutamin

2017-01-16

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Furosemid infusion

2017-10-29

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Hjärtsvikt - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Intravenös järnbehandling vid hjärtsvikt

2018-05-23

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Lungödem - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Rehabilitering vid hjärtsvikt

2016-11-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Simdaxinfusion

2017-03-07

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Växjö, Medicinkliniken Ljungby

DT hjärta, förberedelser

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Esophagus-EKG PM Med CLV

2018-04-19

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Kortversion av rehabriktlinje hjärtklaffoperation

2017-12-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering efter hjärtklaffoperation

2017-10-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Femostop

2018-12-17

|

Gäller för Kirurgkliniken

Ilomedinbehandling

2018-12-17

|

Gäller för Kirurgkliniken

Remiss för injektionsdosor

2018-04-19

|

Gäller för Kirurgkliniken

Trombolys

2019-01-02

|

Gäller för Kirurgkliniken

Trombolys Kateterbaserad arteriell

2019-01-02

|

Gäller för Kirurgkliniken

Ytlig tromboflebit

2018-12-17

|

Gäller för Kirurgkliniken

Checklista för ICD-operation

2018-03-15

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Checklista för MR-undersökning av patient med hjärtrytmmonitor Reveal LINQ LNQ11

2019-04-26

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö, Pacemakermottagningen Ljungby

Checklista för pacemakeroperation

2019-04-24

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Checklista MR Kardiolog St Jude (Abbott) och Medtronic MRI SureScan

2019-02-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

CRT/Pacemaker/ICD - inneliggande nyimplantation

2016-09-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Elkonvertering pacemakerpat PM Med CLV

2019-05-27

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Explosiva implantat - explantationsformulär

2016-10-18

|

Gäller för Medicinavdelning 1 HIA

Explosiva implantat - rutin vid explantation

2017-02-15

|

Gäller för Region Kronoberg, Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken Växjö

Explosiva implantat- rutin PM med CLV

2017-05-05

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Förteckning ICD-dosor och elektroder

2018-03-15

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Förteckning pacemakerdosor och elektroder

2019-02-26

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

ICD - handläggning/rådgivning PM Med CLV

2017-02-03

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

ICD- Att använda magnet för att inaktivera PM

2018-04-19

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

ICD/Pacemaker Operation av patient PM MED CLV

2019-02-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

ICM - implanterad hjärtrytmmonitor

2019-05-20

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö, Medicinkliniken Ljungby

MR-undersökning av patient med pacemaker eller ICD (intern defibrillator)

2019-05-29

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Pacemaker och ICD - dagkirurgiskt planerad nyimplantation

2017-11-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Patientinformation ICD-dosbyte

2019-02-05

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Patientinformation pacemakerdosbyte

2019-02-05

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Patientinformation Reveal-Linq/Confirm

2019-02-05

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Patientinformation vid pacemaker/ICD-nyinläggning

2019-01-09

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Rörlighetsträning efter pacemakeroperation

2018-04-19

|

Gäller för Pacemakermottagningen Växjö

Checklista elkonvertering

2018-04-19

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Chock av kardiell genes - Medicinkliniken Ljungby

2017-01-04

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

Dostitrering av läkemedel på hjärtmottagningen

2019-03-14

|

Gäller för Hjärtmottagningen Växjö

Hjärtstartare Heartstart FR2

2018-05-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Hjärtstartare Heartstart XL

2018-05-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Telemetriövervakning MED CLV

2016-11-10

|

Gäller för Medicinkliniken enhet 1 Växjö

Utökad behörighet sjuksköterska hjärtsektionen

2017-05-05

|

Gäller för Hjärtmottagningen Växjö

Senast uppdaterad: 25 juni 2018