Infektioner

Antibiotika i samband med måltid

2020-02-03

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid gynekologiska operationer

2017-06-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid kirurgi

2019-06-10

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid ortopedisk kirurgi

2018-09-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Antibiotikaprofylax vid urologiska ingrepp

2020-03-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Spädningsschema för intravenösa antibiotika mm

2017-03-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Meningit, akut bakteriell

2019-06-24

|

Gäller för Region Kronoberg

Hepatit B - handläggning

2018-03-16

|

Gäller för Region Kronoberg

Hepatit C - handläggning

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

HIV - handläggning

2016-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

HIV - Postexpositionsprofylax

2017-06-27

|

Gäller för Region Kronoberg

HIV-test

2017-06-27

|

Gäller för Region Kronoberg

Endokardit - handläggning

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Akut mediaotit - barn och vuxna

2018-06-01

|

Gäller för Region Kronoberg

Bronkit och pneumoni hos vuxna i öppenvård

2016-05-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Bronkoskopi – förslag på mikrobiologiska analyser

2020-01-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Faryngotonsillit

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Konjunktivit hos barn

2017-06-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Nedre luftvägsinfektioner hos barn

2017-06-21

|

Gäller för Region Kronoberg

Rinosinuit hos vuxna och barn

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Ledpunktion

2017-06-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Lumbalpunktion

2019-03-27

|

Gäller för Region Kronoberg

PPD - tuberkulinprov

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Ventrikelsköljning för tuberkulosdiagnostik

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Malaria

2019-01-30

|

Gäller för Region Kronoberg

Tuberkulosvård i Kronobergs län

2017-03-15

|

Gäller för Region Kronoberg

Cystit hos barn

2017-06-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Misstänkt pyelonefrit hos barn <12>

2017-04-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Pyelonefrit hos barn

2017-06-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Pyelonefrit hos kvinnor

2017-06-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Urinvägsinfektioner hos män

2017-06-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 25 juni 2018