Njurar och urinvägar

Ansvarsfördelning dialysenheten i Växjö

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Ansvarsförhållande vid självdialys.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Användning av citratlås i central dialyskateter

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Behandlingsprotokoll

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Behandlingsöversikt vid själv-HD

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Blodtryck

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Byte av Artär eller Ventrycksmätare.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Checklista för utbildning av självdialyspatient.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

CVP-mätning

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Dialysstart med central dialyskateter (CDK).

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Driftprotokoll förbehandling CWP 100

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Intermittent flush av Actilyse

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

LDL-aferes Behandlingsöversikt

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

LDL-aferes Checklista 4008 ADS

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

LDL-aferes DALI (Direct Adsorption of Lipoproteins)

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Logglista Artis

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Lågkaliumdialysat, rutiner

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Läkemedel vid dialys

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Nystart hemodialys

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Ordförklaringar

2018-03-21

Perforation av AV-fistel.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

PM URR (urea reduction rate) och Kt/v

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Poliklinisk angiografi/PTA på AV-fistel avsedd för dialysbruk

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Pt-Iohexolclearance på dialyspatient

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Recirkulationsprov Hemodialys

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Risker med bloddialys i hemmet.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Rondmall Dialysenheten

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutin för fuktlarm från Dialysenheten

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutin för ifyllande av behandlingsprotokoll och maskinloggblad

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutin för kvalitetsuppföljning på dialysenheten Växjö

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutiner för provtagning på dialyspatient

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Skötselinstruktioner WRO300

2019-09-10

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Stickteknik AV-fistel.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Utarbetning och implementering av lokala rutiner

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Vattenanläggning – rutin för handhavande

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Vattenprover på Hem-HD maskiner.

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Veckokontroller WRO 300

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Åtgärder vid blodtrycksfall.

2018-03-21

|

Gäller för Centrallasarettet Växjö

Åtgärder vid muskelkramp.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Njurbiopsi

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Pt-Iohexolclearance, checklista

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Borttagande av PD-kateter

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

PD-kateteroperation

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Njurtransplantation journalhantering

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Riktlinjer för tandläkarbesök inför transplantationsutredning

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Active surveillance vid lokaliserad lågrisk prostatacancer

2018-04-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

Blåljuscystoskopi indikationer Ljungby

2018-09-17

|

Gäller för Kirurgkliniken Ljungby

Botox injektion i urinblåsan

2018-05-17

|

Gäller för Kirurgkliniken

ESVL remiss till Värnamo

2018-09-17

|

Gäller för Kirurgkliniken Ljungby

Intravesikal BCG-behandling vid blåscancer

2018-04-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

Priapism

2018-04-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

Prostatabiopsier- rutin för svar

2019-01-15

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Rezum rutiner vid behandling

2019-04-04

|

Gäller för Kirurgkliniken

Snabb kastration vid hotande symtom

2018-05-21

|

Gäller för Kirurgkliniken

Spermanedfrysning vid testikelcancer

2019-02-25

|

Gäller för Kirurgkliniken

Stötvågsbehandling - ESWL

2018-04-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

TUMT-mikrovågsbehandling av prostata

2018-02-11

|

Gäller för Kirurgkliniken

Vasektomi

2017-01-17

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Zytiga (abirateron) och Xtandi (enzalutamid) - behandling

2019-01-09

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 25 juni 2018