Njurar och urinvägar

Ansvarsförhållande vid självdialys.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Checklista för utbildning av självdialyspatient.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Ordförklaringar

2018-03-21

Risker med bloddialys i hemmet.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Läkemedel vid dialys

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Byte av Artär eller Ventrycksmätare.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Blodtryck

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Perforation av AV-fistel.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Stickteknik AV-fistel.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Dialysstart med central dialyskateter (CDK).

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Åtgärder vid muskelkramp.

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Åtgärder vid blodtrycksfall.

2018-03-21

|

Gäller för Centrallasarettet Växjö

Behandlingsöversikt vid själv-HD

2018-03-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

CVP-mätning

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rondmall Dialysenheten

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Poliklinisk angiografi/PTA på AV-fistel avsedd för dialysbruk

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutin för fuktlarm från Dialysenheten

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Recirkulationsprov Hemodialys

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Lågkaliumdialysat, rutiner

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Vattenprover på Hem-HD maskiner.

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

LDL-aferes DALI (Direct Adsorption of Lipoproteins)

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

LDL-aferes Checklista 4008 ADS

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

LDL-aferes Behandlingsöversikt

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Nystart hemodialys

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Användning av citratlås i central dialyskateter

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Veckokontroller WRO 300

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Rutin för ifyllande av behandlingsprotokoll och maskinloggblad

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Ansvarsfördelning dialysenheten i Växjö

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Vattenanläggning – rutin för handhavande

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Driftprotokoll förbehandling CWP 100

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Logglista Artis

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Pt-Iohexolclearance på dialyspatient

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutin för kvalitetsuppföljning på dialysenheten Växjö

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Utarbetning och implementering av lokala rutiner

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö, Medicinkliniken dialysenheten Växjö

PM URR (urea reduction rate) och Kt/v

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Rutiner för provtagning på dialyspatient

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Intermittent flush av Actilyse

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Behandlingsprotokoll

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Skötselinstruktioner WRO300

2019-09-10

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Njurbiopsi

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Pt-Iohexolclearance, checklista

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Borttagande av PD-kateter

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

PD-kateteroperation

2018-10-22

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Njurtransplantation journalhantering

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Riktlinjer för tandläkarbesök inför transplantationsutredning

2019-08-07

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Active surveillance vid lokaliserad lågrisk prostatacancer

2018-04-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

Blåljuscystoskopi indikationer Ljungby

2018-09-17

|

Gäller för Kirurgkliniken Ljungby

Botox injektion i urinblåsan

2018-05-17

|

Gäller för Kirurgkliniken

ESVL remiss till Värnamo

2018-09-17

|

Gäller för Kirurgkliniken Ljungby

Intravesikal BCG-behandling vid blåscancer

2018-04-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

Priapism

2018-04-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

Prostatabiopsier- rutin för svar

2019-01-15

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Rezum rutiner vid behandling

2019-04-04

|

Gäller för Kirurgkliniken

Snabb kastration vid hotande symtom

2018-05-21

|

Gäller för Kirurgkliniken

Spermanedfrysning vid testikelcancer

2019-02-25

|

Gäller för Kirurgkliniken

Stötvågsbehandling - ESWL

2018-04-18

|

Gäller för Kirurgkliniken

TUMT-mikrovågsbehandling av prostata

2018-02-11

|

Gäller för Kirurgkliniken

Vasektomi

2017-01-17

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Zytiga (abirateron) och Xtandi (enzalutamid) - behandling

2019-01-09

|

Gäller för Kirurgkliniken Växjö

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 25 juni 2018