Ögon

BVC/Syntest vid 4-årskontroll, ögon CLV

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Diamoxbehandling hos barn

2017-11-20

|

Gäller för Ögonkliniken

Glasögonförskrivning barn

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Hemangiom - Propranololbehandling

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) - ögonscreening/kontroll

2019-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Kongenital katarakt, ögon CLV

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Konjunktiviter och blefarokonjunktiviter - barn

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Konjunktiviter, neonatala

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Neurofibromatosis I (opticusgliom), ögonkontroller barn

2018-01-15

|

Gäller för Ögonkliniken

Pupiller - barn

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Tårvägar - barn

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Corneal pachymetri vid glaukom och okulär hypertension

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Glaukom - pigment dispersion syndrom

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Glaukom - trångvinkelglaukom, akutbehandling

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Glaukomhereditet

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Initial behandlingsregim vid akut trångvinkelglaukom

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Nyupptäckt okulär hypertension och tonusdifferens

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Papill- och nervfiberlagsfoto vid glaukom

2017-07-04

|

Gäller för Ögonkliniken

Avastin - ögondroppar

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Ikervis ögondroppar

2017-10-02

|

Gäller för Ögonkliniken

Keratoplastik, genomgripande - postoperativ behandling

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Laserbehandling - rutin

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Thalassemi - Sickelcellanemi

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Tapetoretinala degenerationer

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Retinala ventromboser, provtagning ögon

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Retinala ventromboser

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

PDT-behandling läkare ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

PDT- arbetsgång ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

PDT - Beräkning av Visudyne och glucosmängd ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Ozurdex - retinal ventrombos

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Macula - anti-VEGF-behandlade patienter

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Glaskroppsblödning

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Fluoresceinangiografi, rutiner ögon

2017-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Diabetesfotografering för sjuksköterska

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Diabetes - ögonbottenförändringar

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

CSC - central serös chorioretinopati

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Arteriella occlusioner

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

AMD - patienter som har fått behandling med anti-VEGF

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Amaurosis fugax (TIA)

2018-10-12

|

Gäller för Ögonkliniken

Akut retinal nekros

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

A-AION och NA-AION, jämförelse

2017-12-04

|

Gäller för Ögonkliniken

Horners syndrom

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Lebers hereditära opticusneuropati - LHON

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Neurooftalmologisk undersökning, handläggning

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Neurooftalmologiska akutdiagnoser

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Opticusinfarkt (A-AION, NA-AION)

2017-11-20

|

Gäller för Ögonkliniken

Opticusneurit, atypisk

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Opticusneurit, typisk

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Opticusneuropati, traumatisk

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Pupillrubbningar

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Pupilltest - farmakologisk

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

SST-Sahlgren Saturation Test, ögon CLV

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Serumdroppar

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Hypofystumör

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Melanom - Uveala

2019-07-11

|

Gäller för Ögonkliniken

Melanom konjunktivala

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Naevus, chorioidalt

2017-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Retinoblastom - screening av barn med hereditet

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Iriter/uveiter, utredning och provtagning

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Triamcinoloninjektion

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Akantamöbaodling

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Blefarit - behandling

2019-07-01

|

Gäller för Ögonkliniken

Herpesinfektioner - herpes simplex och herpes zoster

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Keratit - behandling bakteriell keratit

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Keratit - provtagning

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Keratiter - pseudomonas, svamp, akantamöba

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Klamydia

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Rosacea

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Toxoplasma

2019-06-20

|

Gäller för Ögonkliniken

Evisceration/Enukleation

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Intravitreal injektion, Ozurdex

2017-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Intravitreala injektioner, ej Ozurdex

2018-02-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Ögonprotes

2019-07-03

|

Gäller för Ögonkliniken

Gilenyabehandling vid multipel skleros, screening

2019-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Klorokinrelaterad retinopati, screening

2017-08-15

|

Gäller för Ögonkliniken

Prolaktinom, synfältskontroller

2019-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Tbc-behandling, Ethambutol - ögonkontroller

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Temporalisarterit

2018-10-15

|

Gäller för Ögonkliniken

Kemiska skador

2016-10-26

|

Gäller för Ögonkliniken

Krockkudde

2019-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Lut, syra etc. ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Mjukdelsskador i ögonregionen

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Svetsblänk, ögon CLV

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Symtomrelaterade prioriteringsgrunder, ögon CLV

2017-07-05

|

Gäller för Ögonkliniken

Trauma - ögon

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Traumatisk hyphema - handläggning

2016-10-25

|

Gäller för Ögonkliniken

Senast uppdaterad: 14 maj 2018