Rörelseorgan och reumatologi

Benpackning

2019-12-11

|

Gäller för Ortopedkliniken

Blockad fascia iliaca

2020-05-25

|

Gäller för Ortopedkliniken Växjö

Höftfraktur och nya perorala antikoagulantia

2019-10-10

|

Gäller för Ortopedkliniken Ljungby

Diskbråcksoperation, kotmarkering

2020-05-14

|

Gäller för Ortopedkliniken

Kortversion av rehabriktlinje akut rygg- och nackbesvär

2018-10-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Kortversion av rehabriktlinje ryggmärgsskada

2019-10-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering av patient med akut rygg- och nackbesvär

2017-10-18

|

Gäller för Region Kronoberg

Rehabilitering av patienter med ryggmärgsskada

2019-02-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Aclastainfusion, rutin

2019-07-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Arava® patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Azatioprin®/Imurel® patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Cellcept®/Mykofenolatmofetil patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Enbrel/Benepali® patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Humira®, patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Ilomedininfusion, rutin i samband med

2019-07-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Klorokinfosfat®/Plaquenil®, patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Ledinjektioner, patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Mabtherainfusion, rutin

2019-07-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Metoject®/Ebetrex®, patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Orenciainfusion, rutin

2019-07-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Prednisolon®, patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Remicade/Remsima, förberedelser och kontroller vid administrering (reuma)

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Remicadebehandling - Medicinkliniken Ljungby

2017-02-15

|

Gäller för Medicinkliniken Ljungby

RoActemrainfusion, rutin

2019-07-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Salazopyrin® EN, patientinformation

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Sendoxaninfusion, rutin

2019-07-05

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Utsättande av antireumatiska behandlingar vid planerade operationer

2019-02-21

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Åtgärder vid infusionsreaktion i samband med Remicadeinfusion

2018-04-30

|

Gäller för Medicinkliniken Växjö

Senast uppdaterad: 5 juni 2018