Klinisk fysiologi

Uppdaterat 10 januari 2020

Undersökning Väntetid
Arbets-EKG 4 veckor
LTER 6 veckor
Tum-EKG 2 veckor
Spirometri 2 veckor
Perifer Cirkulation  1-2 veckor
Ekokardiografi 4,5 månader
Ambulatorisk blodtrycksmätning Cirka 2 veckor

Uppdaterat 23 mars 2020

Undersökning Väntetid
Arbetsprov 7 veckor
EEG, rutinundersökning 7 veckor
EEG, sömnundersökning 2 veckor
Spirometri 4 veckor
Myokardscintigrafi 7 veckor
Perifer cirkulationsutredning 2 veckor
Långtids-EKG 4 veckor
Ultraljud, vener 10 veckor
Ekokardiografi 8 veckor
Urodynamisk undersökning 5 veckor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018