Klinisk fysiologi

Uppdaterat 3 april 2020

Undersökning Väntetid
Arbets-EKG 5 veckor
LTER 6 veckor
Tum-EKG 3 veckor
Spirometri 4-5 veckor (kommer nog bli längre då vi inte får köra nu p g a Corona, endast absolut nödvändiga)
Perifer Cirkulation  1-2 veckor
Ekokardiografi 4,5-5 månader
Ambulatorisk blodtrycksmätning 2 veckor

Uppdaterat 30 mars 2020

Undersökning Väntetid
Arbetsprov 7 veckor
EEG, rutinundersökning 7 veckor
EEG, sömnundersökning 3 veckor
Spirometri 4 veckor
Myokardscintigrafi 8 veckor
Perifer cirkulationsutredning 2 veckor
Långtids-EKG 3 veckor
Ultraljud, vener 10 veckor
Ekokardiografi 7 veckor
Urodynamisk undersökning 7 veckor

Senast uppdaterad: 12 oktober 2018