Smittskydd Kronoberg

Smittskyddsenheten i Kronoberg planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vi jobbar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vad går just nu?

Statistiken visar hur många samtal som inkommit till 1177 Vårdguiden per vecka och sjukdom (uppdaterad 190513).  

Kontakt

Smittskydd Kronoberg

E-post: Det här är en e-postadress

Faxnr: 0470/58 74 34

Kontakt jourtid (intern länk)

Christian Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Arne Runehagen

Bitr smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress

Magnus Hermann

Smittskyddssköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 82 78, 0709-84 48 94

Charlotte Svensson

Smittskyddssköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 83 76, 0767-20 78 99

Senast uppdaterad: 22 mars 2019