Coronavirus, covid-19

Region Kronoberg följer utvecklingen av coronaviruset och vidtar åtgärder som bedöms som relevanta.

Privata vårdgivare får kontinuerligt aktuell information om läget och vilka åtgärder som planeras via e-post från smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist.

För medarbetare inom Region Kronoberg finns dessutom en sida med information relaterat till coronaviruset på intranätet. 

Länk till information om coronaviruset på intranätet (intern länk, endast för medarbetare i Region Kronoberg samt privata vårdgivare inom vårdvalet)

Informationsblad

En uppdatering av smittskyddsenhetens informationsblad om coronaviruset kommer inom kort. 

Vårdhygienisk riktlinje

Coronavirus disease 2019 (covid-19) – vårdhygienisk rutin

Viktig information med anledning av ändrade hygienrutiner för SARS-CoV-2/covid-19, pdf, öppnas i nytt fönster

Material

Alla uppmanas att vara återhållsamma vid användning av material, framförallt skydds- och provtagningsmaterial.

Informationsmaterial

Används i kommunikation med patienter, anhöriga och allmänhet. Affischen finns på följande språk: svenska, arabiska, dari, engelska, nordkurdiska/kurmanji, pashto, persiska/farsi, somaliska, tigrinja.

folkhalsomyndigheten.se

En detaljerad guide som visar hur man desinfekterar händerna. Lämplig att sätta upp vid flaska för handdesinfektion. 

folkhalsomyndigheten.se

Bildstöd

Enkel information om vad Corona-viruset är, hur det smittar, vilka symtom som finns, vad man ska göra om man blir sjuk samt hygienråd

Bildstöd, vgregion.se, öppnas i nytt fönster

Bildstöd, pdf, öppnas i nytt fönster

Lättläst information

Lättläst information om coronaviruset, 8sidor.se, öppnas i nytt fönster

Instruktioner

Karolinska Institutet har tagit fram utbildningar med syfte att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform.

Socialstyrelsen.se, öppnas i nytt fönster

Nyheter

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

7 april 2020

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vi...

Region Kronoberg stöttar kulturen i coronatider och för framtiden

6 april 2020

Kultursektorn har drabbats hårt till följd av coronapandemin. För att stötta kulturorganisationer och främja de kulturella och kreativa näringarnas fortlevnad i länet har Region Kronoberg beslutat om...

Fullmäktige fattar beslut om digitala möten

6 april 2020

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i minskad omfattning. På dagordningen står ett enda ärende – att tillåta nämnder och styrelser att sammanträda digitalt.

Första dödsfallet i covid-19 i länet

6 april 2020

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.

Senast uppdaterad: 3 april 2020