Smittskyddsblad

Smittskyddsbladen innehåller information om de flesta sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Smittskyddsanmälan sker via sminet.se.

Läkarinformation

Hepatit B läkarinformation, pdf, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B Folkhälsomyndigheten

Patientinformation

Hepatit B patientinformation vuxen, pdf, öppnas i nytt fönster

Hepatit B patientinformation barn, pdf, öppnas i nytt fönster

Hepatit B patientinformation ungdom, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation på andra språk (2013 års version)

Hepatit B patientinformation, svenska (vuxen 2013 års version)

Hepatit B patientinformation, amharinja (ungdom)

Hepatit B patientinformation, arabiska (vuxen)

Hepatit B patientinformation,, arabiska (ungdom)

Hepatit B patientinformation, dari (vuxen)

Hepatit B patientinformation, dari (ungdom)

Hepatit B patientinformation, engelska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, engelska (ungdom)

Hepatit B patientinformation, farsi (persiska) (vuxen)

Hepatit B patientinformation, franska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, kinesiska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, mongoliska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, pashto (vuxen)

Hepatit B patientinformation, pashto (ungdom)

Hepatit B patientinformation, rumänska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, ryska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, somaliska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, somaliska (ungdom)

Hepatit B patientinformation, spanska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, thailändska (vuxen)

Hepatit B patientinformation, tigrinja (vuxen)

Hepatit B patientinformation, tigrinja (ungdom)

Hepatit B patientinformation, turkiska (vuxen)

Läkarinformation

Latent tuberkulos, pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation 

Latent tuberkulos (med behandling), pdf, öppnas i nytt fönster

Latent tuberkulos (utan behandling), pdf, öppnas i nytt fönster

Patientinformation på andra språk (med förebyggande behandling)

Latent tuberkulos (med behandling), amarinja

Latent tuberkulos (utan behandling), amarinja

Latent tuberkulos (med behandling), arabiska

Latent tuberkulos (utan behandling), arabiska

Latent tuberkulos (med behandling), dari

Latent tuberkulos (utan behandling), dari

Latent tuberkulos (med behandling), engelska

Latent tuberkulos (utan behandling), engelska

Latent tuberkulos (med behandling), farsi (persiska)

Latent tuberkulos (utan behandling), farsi (persiska)

Latent tuberkulos (med behandling), finska

Latent tuberkulos (utan behandling), finska

Latent tuberkulos (med behandling), franska

Latent tuberkulos (utan behandling), franska

Latent tuberkulos (med behandling), mongoliska

Latent tuberkulos (utan behandling), mongoliska

Latent tuberkulos (med behandling), pashto

Latent tuberkulos (utan behandling), pashto

Latent tuberkulos (med behandling), polska

Latent tuberkulos (utan behandling), polska

Latent tuberkulos (med behandling), portugisiska

Latent tuberkulos (utan behandling), portugisiska

Latent tuberkulos (med behandling), rumänska

Latent tuberkulos (utan behandling), rumänska

Latent tuberkulos (med behandling), ryska

Latent tuberkulos (utan behandling), ryska

Latent tuberkulos (med behandling), somaliska

Latent tuberkulos (utan behandling), somaliska

Latent tuberkulos (med behandling), spanska

Latent tuberkulos (utan behandling), spanska

Latent tuberkulos (med behandling), tigrinja

Latent tuberkulos (utan behandling), tigrinja

Senast uppdaterad: 25 juni 2018